Information om coronaviruset för företagare

Information om coronaviruset för företagare

Coronavirus
Många företag i länet lider ekonomisk skada av coronaviruset. Foto: Mostphotos

Här finns samlad information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen.

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet. I Jönköpings län samordnas detta av Region Jönköpings län i samverkan med bland annat Almi, Företagsjouren och Science Park. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta vem som helst av oss. Vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

På den här sidan har vi samlat information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen.

Företagsjouren

Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Företagsjouren, som är en tjänst som Region Jönköpings län erbjuder för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Jönköpings län. 

Kontakta Företagsjouren på telefon 070-536 04 25 eller e-post foretagsjouren@rjl.se

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp.

Här kan du läsa Almis information med anledning av coronavisruset

Verksamt

Verksamt.se är en nationell webbplats drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Här hittar du information om covid-19 på Verksamt.se

Anstånd med betalning av skatt

Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket – detta oavsett vilket skatteslag eller när skatten förföll till betalning. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det.

Här hittar du Skatteverkets information om anstånd med skattebetalning

Korttidspermittering

Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020.

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön.

Här hittar du Tillväxtverkets information om korttidspermittering

Smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Här hittar du samlad information från Försäkringskassan 

Karensavdrag

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om slopat karensavdrag

Information från kommunerna

Ta kontakt med näringslivskontoret i din kommun om du har kommunspecifika frågor.

Allmän information

På Folkhälsomyndighetens hemsida uppdateras löpande information och rekommendationer.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information

Har du allmänna frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret/tjänsten är tillgängligt dygnet runt.