Hus D1-D2 på Ryhov får stadsbyggnadspriset 2020

Hus D1-D2 på Ryhov får stadsbyggnadspriset 2020

En man står och en man sitter i ett burspråk
Johan Brendelökken, projektledare på Liljewall arkitekter och Klas Melman, byggprojektledare på regionfastigheter, i ett av det prisade hus D1-D2:s många burspråk. Jag är jättenöjd med resultatet. En sak är att se planritningar och modeller, men huset har blivit väldigt inbjudande, både interiört och exteriört, tycker Johan Brendelökken med prisplakett i handen. Foto: Johan W Avby
En man står och en man sitter i ett burspråkTre män står vid ståbordBild på en innergårdEn korridormiljö med burspråk

Nya hus D1-D2 vid Länssjukhuset Ryhov är en satsning för att skapa nya lokaler för framtidens sjukvård. Resultatet bedöms så bra av Jönköpings kommuns stadsbyggnadsnämnd att huset torsdag 21 januari 2021 tar hem priset för ”god livsmiljö” – och stadsbyggnadspriset 2020.

Den frostbitna förmiddagen 7 december 2017 tog regionstyrelsens dåvarande ordförande Malin Wengholm (M) och NCC Building:s vice Sverigechef Gunnar Masthagen det första spadtaget på Ryhovsområdet från varsin grävmaskin.

Nu drygt tre år senare har det resulterat i en nybyggnation i två huskroppar med förbindelsegångar på totalt drygt 35 000 kvadratmeter. De första verksamheterna har redan varit på plats nästan ett år och undan för undan fylls huskropparna nu med verksamhet.

Hus med många kvaliteter

Och det är huskroppar som har många kvalitéer, konstaterade Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköpings kommun, i samband med utdelningen av stadsbyggnadspriset 2020.

– De äldre byggnaderna på Ryhov får här en yngre granne som bygger vidare på befintlig tegelarkitektur, men med en egen karaktär. Det är tydligt att detta är nytt. Vi i juryn tycker att det är väldigt välgörande att man valt att ge en karaktär från vår tid så att det blir en variation i stadsdelen.

Han lyfter bland annat fram gavelsiluetter, burspråksfasaderna och huvudstråket i byggnaderna:

”Platser för sociala möten”

– Byggnaderna har två skarpa gavelsiluetter där Vätterns vågrörelser tolkas. Planlösningen har många kvalitéer. Vi har liknat den vid en stadsplan med tydliga gator och platser för sociala möten och axlar som möter ljuset. Huvudstråken i fasad med burspråken är lite unikt. Det gör att man får in parkmiljön och ljuset och skapar intressanta mötesplatser. Kliver man ut i burspråken känns det nästan som att man svävar utanför fasaden. Intressant, säger Bengt Mattias Carlsson och pekar också på att projektet har en omfattande gestaltning av landskapet med bland annat utblickar från de ljusa vårdrummen.

En hälsofrämjande arkitektur

Därmed stod det klart att hus D1-D2 stod som vinnare av kategorin ”god livsmiljö”.

– ”Hälsofrämjande arkitektur. Länssjukhuset Ryhov får en ny årsring i samspel med ursprunget, men med en egen tydlig karaktär. En stor komplex vårdbyggnad skickligt programmerad och gestaltad, med många arkitektoniska kvaliteter såväl inne som ute”, löd motiveringen bland annat, levererad av Anders Samuelsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Klas Melman, byggprojektledare på regionfastigheter och Johan Brandelökken, projektledare på Liljewall arkitekter, fanns på plats för att ta emot priset:

”På rätt väg i det första steget”

– Detta är en indikation på att vi är på rätt väg i detta arbete som egentligen bara är det första steget i att modernisera hela Ryhovskomplexet som är lite till åren kommet. Vi har många tunga värden att ta hand om, som vårdtider, patientflöden, robusthet och driftsäkerhet, så det är jätteroligt att få den här uppmärksamheten, tyckte Klas Melman.

– En ynnest att få stå här och ta emot pris. Vi har jobbat med detta i tre år. Man gör inte ett sådant här projekt ensam. Det handlar om att arbeta tillsammans, vara en del i ett större sammanhang. Om någon frågar om det har varit mycket att göra, otroligt många ritningar, berikande och arbete i laganda, så är svaret ja, förklarade Johan Brandelökken.

De konstaterar också att detta är ett projekt där den kliniska och tekniska projekteringen bedrivits parallellt för att spara tid och att det resulterat i ett byggprojekt som både hållit tiden och den ekonomiska ramen.

Fick även stadsbyggnadspriset 2020

De två fick tacka ytterligare en gång när Anders Samuelsson avslöjade att hus D1-D2 även tagit hem det stora stadsbyggnadspriset, en stor och tung plakett formgiven av tidigare stadsarkitekt Ingemar Thorsén.

– Vi måste också lyfta fram den fantastiska vårdpersonalen på Ryhov som varit en stor del i genomförande av det här projektet, poängterade Klas Melman.

Region Jönköpings län har de senaste åren gjort stora investeringar i bland annat nya vårdlokaler.

– För oss är det alltid viktigt att både den inre och den yttre miljön blir så bra som möjligt för både patienter och medarbetare. För att åstadkomma detta följer vi noga den forskning som finns om hur en bra vårdmiljö skapas. Därför är det förstås mycket roligt att den stora satsningen vid Länssjukhuset Ryhov, hus D1-D2, uppmärksammas med priset ”god livsmiljö” och stadsbyggnadspriset, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD).

Husen fylls med verksamhet

Undan för undan fylls huset nu med en rad olika verksamheter, bland annat medicinska vårdavdelningar, akutvårdsavdelning, tillnyktringsenhet, dialysenhet, mammografi, mottagning och dagsjukvård för onkologi, träningslokal för rehabiliteringscentrum, bäddcentral med mera för närservice och textilautomater för arbetskläder.

Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering samt Studieort Jönköping (läkarutbildning vid Linköpings universitet) var först att flytta in i byggnaden. Studieort Jönköping flyttade in redan i januari 2020:

”Lokaler som uppmuntrar till lärande”

– Det är ljusa och välplanerade lokaler som uppmuntrar till lärande. Det finns rum både för större grupper, men också mindre utrymmen som ger goda möjligheter till samtal mellan lärare och studenter, säger Karin Åkesson, överläkare och studieortsansvarig.

Sittplatser i de luftiga korridorerna och glasverandorna används flitigt för informella samtal och för pauser mellan föreläsningar.

– Alla detaljer i färger och material är väl genomtänkta och ger bästa förutsättningar för bra ljud och ljus i lokalerna. Att trapphusen är mer synliga än hissarna och att det är goda möjligheter till sortering av sopor i alla utrymmen bidrar också till den goda arbetsmiljön, tycker Karin Åkesson.

Vägg i vägg finns Metodikum:

– Att få möjligheten att utveckla Metodikums stöd till verksamheterna i nya hus D1-D2 är fantastiskt! De flexibla, ändamålsenliga lokalerna ger stora möjligheter nu men även framåt. Simulering och träning på Metodikum kommer att ha stora möjligheter att vara i framkant tack vare bra flöden, placering och utformning. Placering intill läkarutbildningen ger fina synergieffekter och leder till nya möjligheter. Det är ett väldigt fint hus, tycker Magnus Berndtzon, utvecklingsledare på Metodikum.

Yttre miljön viktig

Stor vikt har lagts vid den yttre miljön kring vårdbyggnaderna utifrån den kunskap som finns om vilka hälsoeffekter som naturmiljö har. Redan 2013 inledde regionfastigheter och dess trädgårdsingenjör Robert Burman ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp, Lund.

Deras kunskap har sedan genomsyrat arbetet med att skapa den yttre miljön kring såväl hus D1-D2 som andra vårdlokaler i Region Jönköpings län. Det handlar bland annat om hur sjukhusparker och gårdar ska utformas med blommor, träd, promenadstråk, sittgrupper, vattenspeglar, skogsmattor, pergola och liknande, för att skapa utemiljöer som ger intryck, men också ger möjlighet till avskildhet.

Fotnot: Jönköpings kommun instiftade stadsbyggnadspriset 1994. 2005 tilldelades Huskvarna vårdcentrum priset, 2011 gick det till Kulturhuset Spira. Så sent som september 2020 tilldelades den om- och tillbyggda operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus utmärkelsen ”Highly Commended” vid det prestigefyllda European Healthcare Design Awards 2020 i kategorin ”Design for Adaptation and Transformation”.

Läs mer:

Jönköpings kommun, stadsbyggnadspriset

Regionfastigheter:

Tidplan och händelser för nybyggnad av etapp D1, Länssjukhuset Ryhov

Nybyggnad av etapp D1 i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Närservice får tydlig roll i nya vårdlokaler

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, Studieort Jönköping