Höga elpriser – så här arbetar Region Jönköpings län

Höga elpriser – så här arbetar Region Jönköpings län

Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län. Foto: Lars Kroon

Att elpriserna har skjutit i höjden har nog inte undgått någon. Nu svarar Jane Ydman, regiondirektör, på vilket arbete som görs inom Region Jönköpings län för att minska elkostnaderna, och varför. - Vi vill tillsammans minska vår elförbrukning för att mildra kapacitetsbrist och historiskt höga elkostnader, säger Jane Ydman, regiondirektör på Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län vill genom ett kontinuerligt arbete ta ett samhällsansvar och bidra till att minska effekten av vinterns energikris. Sedan 2002 har energianvändningen inom Region Jönköpings län minskat med 40 procent.

- Läget just nu är exceptionellt, men för oss är det ingen ny fråga att arbeta med energibesparing, utan det har vi gjort i många år. Vi har sett att det har gett goda resultat, men vi är långt ifrån färdiga utan vårt hårda arbete fortsätter. Det långsiktiga arbetet fortsätter men vi kommer att behöva göra ännu mer nu på kort sikt på grund av det akuta läget som råder, säger Jane Ydman.

Vad har Region Jönköpings län gjort

Under flera år har Region Jönköpings län gjort ett målmedvetet och framgångsrikt energieffektiviseringsarbete genom att bland annat byta ut belysning, tilläggsisolera, byta fönster och byta till bättre ventilationsaggregat. Dessutom har solceller installerats motsvarande fem procent av elbehovet i regionens fastigheter. Målet är att solceller under år 2025 ska producera cirka tio procent av elbehovet i våra fastigheter. Alla verksamheter i Region Jönköpings län gör sedan flera år tillbaka energironder, vilket också är ett viktigt bidrag till att energianvändningen har minskat.

Vad gör Region Jönköpings län för länet?

Flera insatser görs för länet och däribland kan nämnas att Energikontor Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län, erbjuder kostnadsfritt stöd till små- och medelstora företag i länet. Till exempel får företag hjälp med att identifiera enkla åtgärder för energieffektivisering.

Vad är på gång

Under nästa år, 2023, fortsätter arbetet med en rad planerade åtgärder. Bland annat på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping där man ska byta korridor- och utomhusbelysning samt fönster och dessutom arbeta för en effektivare värmeåtervinning i ventilationen.

På Höglandssjukhuset i Eksjö ska man tilläggsisolera byggnader där det krävs, samt skapa en effektivare ventilationsstyrning.

På Värnamo Folkhögskola ska det installeras ny värmeåtervinning på ventilationen och på Segerstad Naturbruksgymnasium ska tilläggsisolering utföras.

Se filmen där Maria Cannerborg, miljöchef på Region Jönköpings län ger fem snabba tips om hur man snabbt kan sänka elkostnaderna.

Läs mer

Energikontoret mobiliserar med anledning av energiläget

Energi-Regionens intranät (rjl.se)