"Har varit en jättespännande kurs"

"Har varit en jättespännande kurs"

Malin Jansson och Daniel Steen.
Malin Jansson och Daniel Steen var två av de 23 deltagarna på årets kurs. Foto: Peter Willsson

Sedan 2010 har Region Jönköpings län, tillsammans med Hälsohögskolan på Jönköping University, bedrivit uppdragsutbildning för sjuksköterskor. Kursen är inriktad mot infektionssjukdomar och vårdhygien, och det är ett viktiga ämnen. - Det har varit kul att få lite mer kött på benen i vissa ämnen, säger Daniel Steen som arbetar som sjuksköterska på ambulansen i Jönköping.

Vårdrelaterade infektioner utgör ungefär en tredjedel av alla vårdskador och beräknas kosta vården och samhället mellan 1,5 och 2,2 miljarder per år. Det finns alltså mycket att vinna på att arbeta förebyggande och då krävs utbildning till alla yrkesgrupper inom vården.

- Infektioner i allmänhet spås öka i takt med allt äldre befolkning och allt mer avancerade typer av behandlingar som påverkar vårt immunförsvar. Detta ökar behovet av infektionsmedicinsk kompetens inom vården, säger Paula Gyllemark, överläkare på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Kursen bedrivs på halvfart under 10 veckor och omfattar 7,5 högskolepoäng. Vi träffas en dag i veckan för föreläsningar och seminarier. Det blir intensiva dagar med intressant och aktuellt innehåll. 

Alla regionanställda sjuksköterskor kan söka till kursen. Man måste dock ha sin närmaste chefs tillstånd, så att man får ledigt att gå kursen. Under årets kurs deltog 23 sjuksköterskor.

- Vid antagning tar vi speciellt hänsyn till antalet år vederbörande arbetat inom regionen och vi försöker anta deltagare från så olika kliniker/vårdcentraler och sjukhusområden som möjligt för att kunna få så stor spridning av kursens kunskaper som möjligt, säger Paula Gyllemark.

Varför är den här kursen viktig?

- Av många anledningar tycker jag. Kursen syftar till att öka förståelsen och kunskapen inom områden som det händer mycket inom och som är viktigt att känna till om man arbetar inom vården, men som många inte fått så mycket utbildning inom sedan sin yrkesutbildning och kursen ger dessutom möjlighet till viktiga diskussioner i seminarieform med både föreläsare och kollegor. Kursen är ett exempel på kunskapsintensiv teoretisk och praktisk utbildning som borde erbjudas varje regionanställd sjuksköterska, säger Paula Gyllemark

- Det är en spännande och högst aktuell kurs som ger en utmärkt möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom mikrobiologi, infektionssjukdomar och vårdhygien samt öka förståelsen för uppkomsten och spridning av resistenta bakterier som är ett växande problem globalt, säger Åsa Wilsson, universitetslektor på Hälsohögskolan.

- Kursen är ett steg för viktig vidareutbildning för sjuksköterskor, till dessutom en yrkesgrupp som blir allt svårare att få tag på och svårare att fås att stanna inom regionen. Kursen borde därför vara högprioriterad i regionens arbetsmiljöarbete, säger Paula Gyllemark som tillägger att man redan nu är i planeringsstadiet för nästa års kurs, den beräknas börja till våren 2024.

”Kul att få lite mer kött på benen”

Daniel Steen och Malin Jansson var två av de 23 deltagarna på årets kurs. De berättar att det har varit åtta fullmatade, och givande, dagar.

- Det har varit en jättespännande kurs, många ämnen som man kanske inte kan så mycket om. Jag har fått en djupare bild av mycket av det som man kanske inte har kunnat tidigare. Jag tycker också att det har varit jättespännande att träffa kollegor från andra kliniker, vi har lärt oss mycket av varandra, säger Malin som till vardags arbetar på onkologens vårdavdelning.

- Den har varit intressant med väldigt varierande ämnen. Det har varit kul att få lite mer kött på benen i vissa ämnen, säger Daniel som arbetar som sjuksköterska på ambulansen i Jönköping.

Varför ska man söka den här kursen?

- Du får mycket mer kunskap om infektioner, många av patienterna på sjukhusen är infektionspatienter på ett eller annat sätt. Det var intressant och du får chansen att träffa många olika människor, säger Daniel Steen.

- Du får en fördjupad kunskap om infektionssjukdomar. Hur man ska möta och handlägga patienter som lider av infektioner, det är kunskaper du har användning av oavsett vilken klinik man arbetar på, fyller Malin Jansson i.