Habiliteringscentrum i Värnamo planerar för nya lokaler

Habiliteringscentrum i Värnamo planerar för nya lokaler

En brun husfasad
Habiliteringscentrum i Värnamo planerar för nya och ändamålsenliga lokaler i ett helt nytt hus som ska byggas väster om sjukhuset. Enligt planeringen ska det stå klart under 2025. Foto: Illustration: Arkitekt Annika Mangold, Liljewall, Göteborg

Regionstyrelsen beslutade 16 augusti 2022 att föreslå regionfullmäktige byggnation av nya lokaler för habiliteringscentrum i Värnamo. En efterlängtad satsning på maximalt 75 miljoner kronor som kommer att ge verksamheten större och ändamålsenliga lokaler.

– Detta är en satsning som är mycket efterlängtad av både verksamheten och patienter eftersom dagens lokaler är små och finns i flera olika hus och bland annat leder till en dålig arbetsmiljö. Den här nybyggnationen skapar förutsättningar att ge barn, ungdomar och vuxna en jämlik, professionell, tillgänglig och säker habilitering, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen.

– Att detta blir verklighet är rena drömmen, säger Maria Hermansson Ström, enhetschef för habiliteringscentrum i Värnamo.

Längtan efter nya lokaler har funnits i många år, ända sedan verksamheten flyttade till dagens lokaler.

”Inte funktionella lokaler”

– Vi fanns tidigare i ”gamla sjukhuset” i centrum, men flyttade hit till Gränsgatan 1998 när landstinget skulle sälja det gamla sjukhuset, mer eller mindre som en tillfällig lösning. Men de här lokalerna är inte funktionella eller anpassade efter vår verksamhet. Det finns vissa behandlingsinsatser som vi inte kan göra för att våra lokaler är för trånga, och det är svårt med digitala insatser när behandlare delar på rum, säger Maria Hermansson Ström.

2014 fick habiliteringscentrum i Eksjö helt nya lokaler.

”Önskar träningssal”

– I vår planering har vi tittat mycket på hur lokalerna i Eksjö är utformade och sedan anpassat till våra behov. Våra fysioterapeuter har till exempel lyft fram behovet av en funktionell träningssal.

Habiliteringscentrum i Värnamo har cirka 25 medarbetare; administratörer, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, specialpedagoger, psykolog, logoped, dietiskt, sjuksköterska och läkare som har kontakt med cirka 240 barn och ungdomar respektive drygt 400 vuxna personer, boende i kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

”Vill ha tillgängliga lokaler”

– Vi behöver lokaler som är utformade efter de insatser som patienter och närstående behöver från de olika professionerna. Samtidigt ska rummen utformas så att de är så användbara som möjligt för flera yrkesgrupper. Patienterna har ofta livslånga funktionsnedsättningar. Det innebär långa kontakter med oss och varierande behov av hjälp och stöd från oss i olika perioder. Därför vill vi att det ska vara tillgängligt och trevligt att komma till oss, säger Maria Hermansson Ström.

Bygga nytt väster om sjukhuset

Regionfullmäktige ska ta det slutliga beslutet i oktober. Sedan är tanken att ett nytt hus ska byggas där det i nuläget är en fotbollsplan strax väster om Värnamo sjukhus.

– Detta är den optimala platsen. De patienter vi träffar är inte klassiska sjukvårdspatienter utan har en livslång funktionsnedsättning. Därför vill vi inte vara inne i en sjukhusmiljö, utan lite mer avskilt men ändå nära sjukhuset för att kunna samverka. Dessutom nära kollektivtrafiken, eftersom många patienter inte kör bil hit.

Upphandling sker våren 2023 och efter projektering startar byggnadsarbetena preliminärt i september 2023. Målet är att den nya byggnaden (cirka 380 kvadratmeter större än dagens lokaler) ska stå klart för inflyttning första kvartalet 2025. Förslaget till regionfullmäktige är att maximalt 75 miljoner kronor avsätts, samt en konstnärlig gestaltning på maximalt 750 000 kronor.

Mer fakta/habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum är en länsklinik med mottagningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo med totalt cirka 150 medarbetare.

Habiliteringscentrum är till för personer som har funktionsnedsättning av sådan art att de i ett långsiktigt perspektiv förväntas ha nytta av insatser på specialistnivå från tvärprofessionellt habiliteringsteam.

Habiliteringscentrum erbjuder insatser vid:

  • Intellektuell funktionsnedsättning.
  • Varaktig motorisk funktionsnedsättning som personen har sedan födseln eller fått under uppväxtåren. Det kan till exempel handla om funktionsnedsättning vid cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi.
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning.
  • Betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet.
  • Hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus samt andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

I Jönköpings län finns cirka 2 400 personer som har kontakt med habiliteringscentrum.