Fria sjukresor till vaccination för personer i Fas 1 och 2

Fria sjukresor till vaccination för personer i Fas 1 och 2

För att underlätta för personer i Fas 1 och 2 att ta sig till vårdcentral för vaccination mot covid-19, har Region Jönköpings län tagit ett tillfälligt beslut om kostnadsfria sjukresor.

– Vaccinering är en viktig åtgärd för att begränsa smittspridningen av coronavirus. Därför vill vi att de prioriterade grupperna i Fas 1 och 2 på ett enkelt sätt ska kunna ta sig till vårdcentralen för att vaccinera sig. Svårighet att ta sig till vårdcentralen får inte vara ett hinder för vaccinering, säger Marcus Eskdahl (S) ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, som tog det tillfälliga beslutet.

I fas 1 ingår bland annat personer som har hemtjänst, deras hushållskontakter samt kommunal vård- och omsorgspersonal. I Fas 2, som beräknas starta i början av mars, ingår bland annat vuxna med LSS-insats eller assistansersättning, samt övriga personer 65 år och äldre.

I samtliga fall sker vaccineringen på en vårdcentral. För att underlätta för de som har svårt för att själva ta sig till aktuell vårdcentral, har ett tillfälligt beslut tagits om möjligheten att från måndag 8 februari kunna beställa så kallad sjukresa med serviceresefordon för att kunna ta dos 1 och dos 2.

Resan är utan kostnad för den enskilde och sker som ensamåkare.

Läs mer:

Sjukresa i Jönköpings län