Framtidsinriktat seminarieprogram under Almedalsveckan

Framtidsinriktat seminarieprogram under Almedalsveckan

Mötesplats Jönköpings län
Bakom den gemensamma arenan ”Mötesplats Jönköpings län” står Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköping University. Ambitionen är att tillsammans synliggöra länet och att skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer och hitta nya dialogytor i för Jönköpings län viktiga frågor.

Under Almedalsveckan 4-6 juli står Region Jönköpings län som värd för flera seminarier. De äger rum i den länsgemensamma arenan Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen, H535.

Bakom Mötesplats Jönköpings län står Jönköping University, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun. Här är ambitionen att tillsammans synliggöra länet och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer och hitta nya dialogytor i för Jönköpings län viktiga frågor.

Seminarieprogrammet är både brett och framtidsinriktat, och syftar både till att väcka opinion och sprida goda exempel. Under tre dagar uppmärksammas många nationellt intressanta frågor inom allt från arbetsmarknad och utbildning till infrastruktur, besöksnäring, folkhälsa och sjukvård.

Vissa av seminarierna kommer att streamas via Almedalsveckans webbplats.

___________________________________________

Måndag 4 juli

08:00 - 09:30

Den småländska skogen i den gröna omställningen

Ämne: Djur/natur, Hållbarhet

Hur kan innovation och utveckling av fossilfria produkter, mångbruk och nya användningsområden för skogsråvaran bidra till den gröna omställningen och en hållbar utveckling i den småländska skogen?

Läs mer om seminariet

10:00 - 10:45

Regional samverkan i kristider - för näringslivets bästa

Ämne: Näringsliv

När Ryssland invaderade Ukraina i februari uppstod snabbt påverkan på länets näringsliv. Hur samverkar Region Jönköpings län, Länsstyrelsen, kommuner och näringslivsfrämjande aktörer för näringslivets bästa när förutsättningar snabbt ändras?

Läs mer om seminariet


15:30-16:30

Så vässar Sverige kapaciteten att bygga nya stambanor

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer

Hur samspelar regioner och kommuner bäst med staten för att få till en god samhällsutveckling i samband med större satsningar i infrastruktur?

År 2014 lanserade dåvarande Alliansregeringen det så kallade Sverigebygget som efter regeringsskiftet döptes om till Sverigeförhandlingen. Vad var utgångspunkterna för att detta regeringsuppdrag och vad har hänt sedan dess?

Läs mer om seminariet


17:30 - 18:30

Vart är vi på väg med nya stambanor?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer

Sverige är i behov av nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Järnvägstrafiken förväntas öka kraftigt framöver och persontrafiken har redan mer än fördubblats på 30 år. Är politiken medveten om det utmaningar Sverige står inför?

Under lättsamma former i "Frågespåret" tar vi reda på vilken kunskap beslutsfattare har om de utmaningar järnvägsnätet står inför. Välkommen på tävling och till mingel efteråt!

Läs mer om seminariet


___________________________________________

Tisdag 5 juli

08:00 - 08:40

Innovation, teknologi och relationer för starkare välfärd

Innovation, Vård och omsorg

Samverkan och samskapande med invånarna och med institutioner, verksamheter och civilsamhälle är viktigare än någonsin. Välfärdsteknik och e-hälsa är centrala resurser och kompetenser i omvandlingen av hälsa, vård och omsorg och pandemin har gett oss en extra digital skjuts framåt.

Läs mer om seminariet


08:45 - 09:30

Tillsammans formar vi framtiden – nära vård (del 1)

Ämne: Vård och omsorg

Hur möter vi framtidens behov av hälso-och sjukvård som utgår från invånarnas levda vardag? Ett mer personcentrerat, hälsofrämjande och sammanhållet system där vi i samskapande med gemensamma överenskommelser och teknikens förutsättningar tillvaratar allas resurser för bästa möjliga hälsa och vård.

Del 1) Vad blir bäst för Esther? Hur gör vi rent praktiskt omställningen till nära vård med fokus på vad som blir bäst för Esther?

Läs mer om seminariet


09:40 - 10:10

Tillsammans formar vi framtiden – nära vård (del 2)

Ämne: Vård och omsorg

Hur möter vi framtidens behov av hälso-och sjukvård som utgår från invånarnas levda vardag? Ett mer personcentrerat, hälsofrämjande och sammanhållet system där vi i samskapande med gemensamma överenskommelser och teknikens förutsättningar tillvaratar allas resurser för bästa möjliga hälsa och vård.

Del 2) Hur skapar vi förutsättningar för att Jönköpings län blir bästa platsen att leva växa upp och bo på för barn och unga?

Läs mer om seminariet


10:15 - 10:45

Tillsammans formar vi framtiden – nära vård (del 3)

Ämne: Vård och omsorg

Hur möter vi framtidens behov av hälso-och sjukvård som utgår från invånarnas levda vardag? Ett mer personcentrerat, hälsofrämjande och sammanhållet system där vi i samskapande med gemensamma överenskommelser och teknikens förutsättningar tillvaratar allas resurser för bästa möjliga hälsa och vård.

Del 3) Vi leder för hållbarhet! Hur kan vi tillsammans leda för att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott liv för våra länsinvånare?

Läs mer om seminariet

15:30 - 16:30

Tandläkarutbildning med fokus på jämlik tandvård i hela Sverige

Ämne: Utbildning, Vård och omsorg

Arrangör: 
Jönköping University
 
En ny tandläkarutbildning skapar förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige.
___________________________________________

Onsdag 6 juli

08:00 - 08:30
Branschvalidering som säkrar kompetensutvecklingen i en framtidssäkrad industri

Ämne: Näringsliv

Vad är branschvalidering? Hur kan branschvalidering användas för att effektivisera kompetensförsörjningsprocessen? Hur kan företagen jobba mer strategiskt med kompetensför-sörjningen och bli konkurrenskraftiga?

Läs mer om seminariet


08:30 - 09:00

Vart i hela världen är världen på väg?

Ämne: Näringsliv

Genom att använda den krismedvetenhet som coronapandemin bidragit till och genom ökad kunskap kanaliseras förändringsbehovet i näringslivet mot en ökad innovations- och förändringskraft. Ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv är målet tillsammans med en ökad digital mognad.

Läs mer om seminariet


09:00 - 09:30

Framtidsdriven förändringsledning– stöd för små företag i en komplex och utmanande tid

Ämne: Näringsliv

Att hantera företagets dagliga verksamhet och samtidigt se vad en nära framtid innebär kan vara svårt för ett litet företag att hinna med. Branschomvälvande förändringar och samhällsutveckling kan påverka företag som domineras av tillverkningsindustri.

Läs mer om seminariet


10:00 - 10:45

Hur breddar vi rekryteringen så att fler kommer in på en arbetsplats?

Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad, Kultur

Artister med funktionsnedsättning möts av både förutfattade meningar och strukturella barriärer. Hur säkerställer vi en hållbar utveckling av ett inkluderande och jämlikt kulturliv? Vad behövs? Vad är det som faktiskt fungerar?

Läs mer om seminariet


12:00 - 13:30

Hur kan vidgat deltagande ske genom digitalisering inom konst och kultur?

Ämne: Kultur, Digitalisering

Hur ökar vi kunskapen om digitala redskap som möjliggör för fler att uttrycka sig och göra sin röst hörd? Vad sätter käppar i hjulet för kreativitet och skaparlust?

Läs mer om seminariet


15:30 - 16:30

Invånarkraft för hälsa i socialt utsatta närområden

Ämne: Vård och omsorg, Integration/mångfald

För att utjämna hälsoskillnader och främja integration behövs arbetssätt som mobiliserar invånarkraften hos människorna i socialt utsatta områden. Det räcker inte att enbart genomföra övergripande insatser i länet eller i respektive kommun. Kan hälsoguider vara en möjlig väg?

Läs mer om seminariet


Läs mer:

Ta del Almedalsveckans program i sin helhet