Fortlöpande bedömning av patient med nya coronaviruset

Fortlöpande bedömning av patient med nya coronaviruset

Den kvinna i 20-årsåldern som vårdas på Länssjukhuset Ryhov för det nya coronaviruset (2019-nCoV) är fortfarande isolerad på infektionskliniken.

Patienten är inte allvarligt sjuk, men kommer att stanna kvar på sjukhuset och vara isolerad tills hon inte bedöms vara smittsam.

– Vi gör en fortlöpande bedömning av smittsamheten, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

– Vår bedömning är fortfarande att detta är en isolerad händelse och att det inte är någon ökad risk för invånarna i Jönköpings län.

Information om det nya coronaviruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Folkhälsa och sjukvård