Första kullen läkarstudenter går ut på Studieort Jönköping

Första kullen läkarstudenter går ut på Studieort Jönköping

En kvinna och en man står vid en sjukhussäng, klädda i rött och svart.
Karin Åkesson och Jan-Erik Karlsson, ansvariga för Studieort Jönköping, konstaterar att de tre första åren varit fantastiskt roliga, med lite entreprenörsanda. Att de har helt nya lokaler, dessutom granne med Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering (bilden) betyder mycket för en framgångsrik utbildning. Foto: Mikael Bergström

Efter en lång planering tillsammans med Linköpings universitet kunde Region Jönköpings län i januari 2019 starta den regionaliserade läkarutbildningen som en av fyra studieorter. Nu tre år och sex terminer senare har den första gruppen fått sin kompletta grundutbildning, som avslutas med den sista terminens tentamen i januari.

– Det har varit fantastiskt roligt. Lite entreprenöranda. Vi har haft en nära dialog med studenterna och organisationen är nu väl etablerad, säger Karin Åkesson, ansvarig för Studieort Jönköping och Jan-Erik Karlsson, vicedekan vid medicinska fakulteten och projektledare i Region Jönköpings län för regionaliseringen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Efter de två första terminerna i tillfälliga tidigare vårdlokaler, kunde utbildningen efter ett år flytta in i helt nybyggda lokaler i hus D1-D2 på Ryhovsområdet, dessutom granne med Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering.

– Vi startade med kurskoordinatorer och lärare för undervisningen under termin sex och sju, och har sedan fyllt upp efterhand för de andra terminerna, säger Jan-Erik Karlsson.

180 läkarstudenter i Jönköping

Studieort Jönköping är en av fyra delarna i den regionaliserade läkarutbildningen i Linköping, tillsammans med just Linköping, Norrköping och Kalmar. Från termin sex väljer studenterna att fortsätta läsa vid någon av de fyra orterna. Nu är 90 studenter klara med sin grundutbildning enligt en ny kursplan, 22 av dem på Studieort Jönköping. Detta innebär samtidigt att alla terminerna är fyllda, vilket för Studieort Jönköping innebär totalt cirka 180 läkarstudenter.

– Alla föreläsningar samkörs mellan de fyra orterna och många föreläsare från Region Jönköpings län är involverade i den teoretiska delen av utbildningen. Tack vare de läkarstudenter som även tidigare kommit från Linköping för sin verksamhetsförlagda utbildning, fanns en bra grund när regionaliseringen startade och det fanns redan en väl inarbetad handledarorganisation. Många medarbetare på klinikerna är erfarna, duktiga och undervisningsintresserade och det är förstås en förutsättning för att regionaliseringen ska fungera, säger Karin Åkesson.

Samma utbildning på fyra orter

Tanken är att utbildningen ska vara densamma oavsett vilken av orterna man läser på.

– Under de här tre åren har de haft all undervisning i Jönköping, förutom en fysisk och gemensam föreläsning i Linköping. Det görs just nu en utvärdering av utbildningen på de fyra orterna och det är generellt ingen stor skillnad mellan orterna, säger Jan-Erik Karlsson.

Coronapandemin har dock påverkat även läkarutbildningen.

– Periodvis har studenterna här i Region Jönköpings län fått läsa hemma på distans. Men de har också haft perioder med hybrider, med föreläsningar på distans och sedan fysiska seminarier, förklarar Karin Åkesson.

Praktik på länets sjukhus och vårdcentraler

En ganska stor del av utbildningen handlar om klinisk praktik, verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som sker på länets tre sjukhus och vårdcentraler i hela Jönköpings län.

– Den har gått att genomföra som planerat, även om det varit lite svårigheter med några placeringar när det var som värst med pandemin, säger Jan-Erik Karlsson.

De tre första åren med Studieort Jönköping har också inneburit en utveckling av förbättringsarbeten och interprofessionella samarbeten, mellan olika blivande yrkesgrupper.

Startat studentdrivna mottagningar

– Studenterna har haft mycket simulering på Metodikum, vägg i vägg. De har bland annat tränat på akut omhändertagande. Det har också startats KUM, klinisk undervisningsmottagning, i samarbete med Hälsohögskolan. KUM finns på Wetterhälsan och Bra Liv Råslätts vårdcentral, och är en mottagning som drivs av blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, men som ska byggas ut att omfatta fler yrkesgrupper, säger Jan-Erik Karlsson.

Vikariat och AT i länet

För de 22 studenterna väntar nu en fortsättning med vikariat som underläkare eller AT-tjänstgöring.

– Många av studenterna har fått AT-tjänst inom Region Jönköpings län. Det är jättebra och roligt och samarbetet mellan oss och AT-systemet i Region Jönköpings län utvecklas hela tiden. Ett av syftena med Studieort Jönköping är att kompetensförsörja med läkare genom egen utbildning, och därför är det tydligt uttalat att alla tre sjukhus och länets vårdcentraler ingår i VFU-systemet, säger Karin Åkesson och Jan-Erik Karlsson.

 

Bild: Kajsa-Lisa Svensson och David Homelius är generellt väldigt nöjda med läkarutbildningen på Studieort Jönköping. Nu väntar jobb i Oskarshamn för Kajsa-Lisa och i Uppsala för David. Men båda hoppas så småningom på AT på Länssjukhuset Ryhov. Foto: Mikael Bergström

Bild: Karl Vult von Steyern, Matilda Andersson och Bassil Al-Hasnawi summerar sin läkarutbildning i Jönköping, och konstaterar att de fått en bra utbildning, men att de också som första kull haft en del synpunkter som kursledningen tagit till sig. Foto: Mikael Bergström

Vikariat eller AT väntar för första kullen läkare

Efter sex terminer på Studieort Jönköping har nu första kullen läkare fått sin grundutbildning i den regionaliserade läkarutbildningen. För de 22 nya läkarna väntar nu vikariat som underläkare eller placering som AT-läkare, i många fall inom Region Jönköpings län.

– Jag är väldigt nöjd med utbildningen. Det har varit bra placeringar och alla har varit engagerade. Vår kursledning har varit fantastisk. Jag har inget att klaga på kurserna, men scheman kan alltid utvecklas. Vissa terminer har varit lite väl mycket och de ändringarna får de som kommer efter oss glädje av, säger Matilda Andersson, en av de 22 nya läkarna.

Född och uppvuxen i Jönköping, tycker hon att valet av studieort var ganska självklart. Nu ska hon vikariera på kirurgkliniken på Länssjukhuset Ryhov och hoppas sedan få en AT-tjänst - på Ryhov.

”Ryhov är ett trevligt sjukhus”

– Jag hade hört att VFU:n är bra här, och det blev lite smidigt att bo hemma första tiden. Ryhov är ett trevligt sjukhus. Man känner till det, känner igen ansikten, hittar och kan journalsystemet. Charmen med yrket är att man ständigt kan utvecklas, säger Matilda som funderar på att sedan specialisera sig på öron-näs-hals eller gyn.

Att läsa till läkare har länge funnits i bakhuvudet för henne.

– Sedan jag valt bort yrken jag inte ville bli, fanns läkare kvar, och då testade jag och sökte, och kom in. Då var man ju tvungen att testa, säger hon med ett skratt och konstaterar att hon hamnat helt rätt.

För kurskamraten Bassil Al-Hasnawi från Stockholm blev det Jönköping sedan han valt mellan Jönköping och Norrköping.

– Jag är väldigt nöjd med det. Vi har blivit mycket väl omhändertagna. Kursledningen har också ständigt förbättrat innehållet utifrån våra åsikter. Det märks på de terminer som kommer efter oss att detaljer justeras, säger han.

”Måste vara beredd plugga”

Läkaryrket har funnits som tanke hos honom sedan gymnasietiden.

– Ska man gå läkarprogrammet så måste man vara intresserad och beredd på att plugga. Jag tycker egentligen inte att det är så roligt att plugga, men ämnena vi läser är kul och intressanta. Vissa kurser har också varit helt nytt för mig, säger Bassil Al-Hasnawi.

Han tycker också att det varit positivt med VFU-tiden på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus, där de fått möjlighet att bo i personalbostäder.

I slutet av maj 2022 börjar han en AT-tjänst på Värnamo sjukhus.

– Jag vet efter praktiken att det är ett bra sjukhus. Lagom stort, så man får göra mycket och man blir väl omhändertagen, säger Bassil som just nu kan tänka sig flera specialiteter som slutmål för utbildningen.

”Viktigt få tid att läsa själv”

Karl Vult von Steyern från Lund tycker att de tre åren gått snabbt.

– Det har generellt varit en bra klinisk utbildning, men det märks att man är första kullen som går det nya curriculumet. De första terminerna var det till exempel för mycket schemalagd undervisning, vilket gjorde att man inte fick tillräckligt med tid till egenstudier och fördjupning. Tack vare vår kritik och nära dialog med kursledningen har detta och andra saker uppmärksammats och ändrats till det bättre för våra yngre kursare.

För Karl väntar nu arbete på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, något som han ser mycket fram emot.Sedan hoppas han på AT i Jönköping.

– Jag trivs verkligen på sjukhuset. Det är lagom stort,man känner personalen och kan rutinerna. Så jag hoppas på att få fortsätta här.

”Kul att läsa i Jönköping”

David Homelius och Kajsa-Lisa Svensson tillhör också den första gruppen läkarstudenter.

– Det har varit fantastiskt kul att läsa i Jönköping och göra praktik i länet. Mycket roligare än de prekliniska terminerna där vi inte hade så mycket patientkontakt. Dessutom väldigt fina lokaler här, säger David.

De konstaterar båda att kursupplägget varit lite nytt för dem som första grupp i den regionaliserade utbildningen, med lite oklarheter.

– Men det har funkat bra ändå, tycker Kajsa-Lisa Svensson.

En fördel är också att det varit ett geografiskt begränsat sjukvårdssystem som de rest runt i för sin praktik.

– Vi har också varit väldigt nära kursledningen och haft möjlighet att påverka. Har vi haft åsikter har det också hänt något. De vill verkligen att det skulle bli bra, säger hon.

De har båda haft roller också i medicinska föreningen och konstaterar att de i den rollen också haft väldigt bra kontakt med ledningen för studieorten.

Hoppas på AT i Jönköping

Nu väntar jobb den närmaste tiden.

– Jag flyttar hem till Oskarshamn igen. Ska jobba på medicinkliniken, men till sommaren hoppas jag på AT i Oskarshamn eller Jönköping. Jag tycker Jönköping är en jättefin stad, säger Kajsa-Lisa.

David Homelius ska vikariera ett halvår inom primärvården i Uppsala.

– För att få se något nytt. Men sedan har jag planer på att förhoppningsvis återvända till Jönköping för AT. Det här sjukhuset passar mig. Jag har bra koll, och gillar det arbetssätt och det stöd som AT-läkarna får här, säger han.