Förhandstitt på Råslätts nya vårdcentrum

Förhandstitt på Råslätts nya vårdcentrum

En husfasad
Under drygt två års byggtid har en ny byggnad, fyra våningar hög och 5 600 kvadratmeter stor, vuxit upp intill parkeringen vid Råslätts centrum, i södra delen av Jönköpings kommun. Här öppnar Råslätts vårdcentrum efter semestern. Foto: Johan W Avby

Nya ljusa, fina och rymliga lokaler med närhet till varandra. Så enkelt kan Råslätts nya vårdcentrum sammanfattas. Efter en byggtid på drygt två år är det till sensommaren dags för en rad verksamheter att flytta in i de nya lokalerna.

– Detta nya och toppmoderna vårdcentrum blir ett välbehövligt lyft för Råslätt och för de boende i området. Råslätt är berikat av invånare som kommer från hela världen. Denna mångfald kan nu bättre tas emot. I nya lokaler kan tillgången till en nära, jämlik och säker vård bättre säkerställas, förklarade Rachel De Basso (S) ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, när hon inledningstalade vid en förhandstitt på det nya huset.

I mars 2019 var hon med och tog det första spadtaget. Sedan dess har ett fyra våningar högt hus på totalt 5 600 kvadratmeter lokaler vuxit upp intill parkeringen vid Råslätts centrum, i södra delen av Jönköping.

”Ändamålsenliga lokaler”

– Att Råslätt ska få en ny vårdcentral är en fråga som vi har drivit i flera år. Med detta toppmoderna vårdcentrum, kommer personalen få alldeles nya och ändamålsenliga lokaler som skapar bättre förutsättningar för en optimal och bra arbetsmiljö, och som är bättre anpassade efter dagens och framtidens behov av hälso- och sjukvård, förklarade hon.

Och representanterna som deltog från vårdcentral, familjecentral (med kvinnohälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socionomer), Folktandvård, närservice och laboratoriemedicin, instämmer förstås.

Från trångboddhet och i flera fall verksamheter utspridda i gamla lokaler, går flytten efter sommaren till helt nya och väl anpassade lokaler där den egna verksamheten samlas och det blir korta kontaktvägar till grannarna.

”Lokaler för dagens behov”

– Vi får lokaler väl anpassade till dagens behov, men också flexibla inför morgondagens behov. Vi har tänkt mycket flexibilitet, men också säkerhet, både patientsäkerhet och aspekten hot och våld, säger Christina Uppenberg, verksamhetschef Bra Liv Råslätts vårdcentral.

Hon har mångåriga medarbetare som längtat länge efter nya lokaler.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med under hela resan och i det samarbete som varit kring vad som blir bäst för oss och våra invånare, säger hon.

Familjecentralen samlokaliserad

För familjecentralen innebär det nya huset att dess fyra delar, kvinnohälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socionomer, för första gången blir samlokaliserade.

– Det kommer att betyda jättemycket. Personal och familjerna med barn kommer att kunna arbeta på ett enklare och mer nära sätt. Vi har ett bra samarbete med vårdcentralen redan idag, men det kan bli ännu bättre. Framför allt att hela familjecentralen kan ta del av alla verksamheter i huset, säger Lina Johannesson från kvinnohälsovården.

Folktandvården får också närhet till övriga verksamheter och den samverkan de har med bland annat vårdcentralen.

Fler behandlingsrum

– Det är jättespännande att få komma till nya, moderna och större lokaler. Vi får fler behandlingsrum vilket gör att vi får kapacitet att ta emot fler patienter, säger Anna Magnusson på Folktandvården.

Laboratoriemedicin är en viktig samarbetspartner till vårdcentralen, men utför också provtagningar för hela länets sjukvård, efter tidbokning.

– Det blir roligt för våra medarbetare och patienter att komma till nya lokaler, vilket vi längtat efter länge. Vi kommer också lite närmare vårdcentralen som vi har ett nära samarbete med, säger Ragnhild Lundkvist på laboratoriemedicin.

Studenter tränar i mottagning

KUM, klinisk undervisningsmottagning, blir en helt ny verksamhet i Råslätts vårdcentrum. I KUM får blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter träna på teamarbete kring patienten som en viktig del i respektive yrkesgrupps utbildning. Under några veckor arbetar de tillsammans och tar emot patienter för undersökning. Efter Bra Liv Tenhults vårdcentral och Wetterhälsan Munksjöstaden blir nu Bra Liv Råslätts vårdcentral ytterligare en KUM-mottagning.

– Vi är väldigt glada att få starta KUM här i höst. Mer och mer ser vi i sjukvården värdet av att arbeta tillsammans olika professioner. Därför är det viktigt att implementera det i lärandet i ett tidigt skede, säger Eva-Karin Hultgren, ansvarig för KUM-verksamheten.

Sekretess och integritet viktigt

Det nya vårdcentrumet är förstås byggt med dagens höga krav på miljöanpassning i allt från solceller på hela södertaket till materialval på detaljnivå. Men Helena Fries på regionfastigheter, som guidade runt, kunde också visa på en rad detaljer för att värna om till exempel patientsekretess och patientsäkerhet. Möjlighet till självincheckning och att avgränsa utrymmen med skjutdörrar är skapade med hänsyn till bland annat infektionsrisker.

Ett annat exempel är genomtänkta lösningar för närservice, med bland annat tydliga flöden för  godshantering som optimerar hanteringen.

– Mitt intryck är att verksamheterna har fått de lokaler som de velat och att de är väldigt nöjda. Vi har också värnat om att skapa bra flöden för närservice, säger Helena Fries.