Färre operationer på Länssjukhuset Ryhov från måndag 23 november

Färre operationer på Länssjukhuset Ryhov från måndag 23 november

Med anledning av det ökade behovet av sjukhusvård för patienter med covid-19 kommer Länssjukhuset Ryhov från måndag 23 november 2020 att tills vidare minska sin operationskapacitet.

I dag, onsdag den 18 november, vårdas 39 patienter med bekräftad covid-19 på länets sjukhus, tio av dem inom intensivvården.

Den snabba ökningen av patienter med covid-19 innebär en stor belastning för länets tre sjukhus. Därför kommer Länssjukhuset Ryhov att från 23 november främst göra akuta operationer och vård som inte kan anstå.

– Vi måste minska operationskapaciteten på Länssjukhuset Ryhov, från tio till fem operationssalar, för att kunna ta hand om de patienter som blir svårast sjuka i covid-19. Samtidigt samarbetar länets tre sjukhus om operationskapaciteten för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt av den ordinarie vården även när coronapandemin blir mer krävande, säger Martin Takac, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård i Region Jönköpings län.

Steg för steg byggs också kapaciteten för intensivvård ut vid länets tre sjukhus.

– Vi har normalt 14-15 IVA-platser i länet. Nu planerar vi för att även bygga ut upp till 14 covid-IVA-platser eftersom vi ser en ökning av antalet patienter som behöver intensivvård, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.