En av landets bästa verksamheter och ekonomi i balans 2019

En av landets bästa verksamheter och ekonomi i balans 2019

När 2019 summeras kan invånarna i Jönköpings län glädja sig åt ännu ett år med en av landets bästa verksamheter inom hälso- och sjukvården, med god ekonomi. Det ekonomiska resultatet för Region Jönköpings län 2019 visar ett överskott på 1,2 miljarder kronor, betydligt högre än budgeterat resultat på 370 miljoner kronor.

Som helhet har Region Jönköpings landets bästa ekonomi och de flesta verksamheter har en budget i balans.

I Dagens Medicins årliga rankning av Sveriges mellanstora sjukhus hamnade länets sjukhus återigen i toppskiktet. Värnamo sjukhus på andra plats, Länssjukhuset Ryhov på plats fyra och Höglandssjukhuset Eksjö på sjätte plats. På alla tre sjukhus sker stora investeringar för att fortsätta att möta framtidens behov.

Högt förtroende för vården

I Hälso- och sjukvårdbarometern från SKR är invånarna Region Jönköpings län nöjda när det gäller frågor som rör förtroende och tillgång till hälso- och sjukvård. Även länets vårdcentraler har i mätningar fortsatt mycket högt förtroende hos invånarna.

– Länets invånare kan verkligen glädja sig åt fina förutsättningar för att Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk. Den stabila ekonomin ger utrymme att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården, investera i infrastruktur och ytterligare satsningar för ett bra liv i en attraktiv region. Det är mycket värdefullt att vi har en stabil ekonomi, eftersom vi planerar och gör stora investeringar inom både hälso- och sjukvård och infrastruktur.

Värdeuppgångar och lägre pensionskostnader

Det goda resultatet beror framför allt på värdeuppgångar i finansiella placeringar och lägre pensionskostnader än budgeterat, och att de flesta verksamhetsområden redan hade balans i grunden när de riktade statsbidragen utökades sommaren 2019.

– Med ett så omfattande investeringsprogram som vi är inne i nu under några år är förhållandevis höga överskott nödvändiga för att nå målet att finansiera investeringarna utan att behöva låna, säger Jane Ydman, tillträdande regiondirektör.

  • Region Jönköpings län
  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland