Djursjukvårdsklinik i Tenhult för framtidens djurvårdare

Djursjukvårdsklinik i Tenhult för framtidens djurvårdare

Två personer i vårdkläder tar hand om en hund på en brits
Regionstyrelsen föreslår att Tenhults naturbruksgymnasium ska få två nya byggnader, bland annat för en djursjukvårdsklinik. Foto: Johan W Avby

Regionstyrelsen föreslår att Tenhults naturbruksgymnasium får drygt 25 miljoner kronor för att bygga nya lokaler för djurvårdsutbildning.

– Vi hoppas genom investeringen att Region Jönköpings län kommer stå starkt inför framtidens efterfrågan på utbildningar inom naturbruk och djursjukvård, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande. 

Det är just nu brist på utbildningslokaler på Tenhults naturbruksgymnasium då elevantalet ökat. Efterfrågan på djursjukvård ökar också, och är en viktig del av utbildningen. Därför vill regionstyrelsen nu investera i två nya byggnader; ett hus med djursjukvårdsklinik för små sällskapsdjur, och ett hus för nya klassrum och fågelavdelning.

Strategisk investering

– Nya lokaler för djurvårdsutbildning är en strategisk investering för att möta efterfrågan på rätt kompetens till arbetsmarknadens behov, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

2013 gjordes tillsammans med länets kommuner en branschanalys. I den utredningen fastslogs behov av några investeringar för att möta morgondagens behov. En av investeringarna var en djurvårdsklinik där en veterinär kan utföra enklare djursjukvård samt undervisa.

Ökande intresse

Nuvarande lokaler behöver moderniseras, arbetsmiljön förbättras och utbildningsytan ökas för att kunna möta behovet. Antalet sällskapsdjur ökar i landet och i takt med detta också behovet av kompetens för att ta hand om såväl friska som sjuka djur. Intresset för djursjukvård är ökande bland gymnasieeleverna. Investeringen är en strategisk investering för att möta elevkullarnas storlek och efterfrågan på rätt kompetens till arbetsmarknadens behov.

Lokalbrist

Skolan tar idag emot cirka 20-25 nya elever per år som väljer inriktning djurvård. Nuvarande lokaler är inte avsedda för den typ av djurhållning som utförs idag och är inte heller anpassad till nuvarande elevmängd, som ser ut att bestå även kommande år. Lokalbristen innebär till exempel att endast elever från årskurs 1 kan ha praktisk undervisning på skolan.

– Vi ser nu fram emot moderna och ändamålsenliga lokaler som kommer att lyfta undervisningen, säger Rune Backlund.

Regionfullmäktige kommer att ta beslut i frågan.

Fakta Tenhults Naturbruksgymnasium

Huvudman är Region Jönköpings län. På skolan går drygt 220 elever och här finns cirka 80 anställda. Tenhult ligger cirka 1 mil söder om Jönköping med mycket bra buss- och tågförbindelser. Skolan erbjuder internatboende. Region Jönköpings län har samverkansavtal med alla kommuner i Jönköpings län.

Skolan erbjuder utbildningarna naturbruksprogrammet (NB) med inriktningarna Häst, Djurvård, Lantbruk eller Trädgård, introduktionsprogrammen (IM), för de som inte är behöriga att söka naturbruksprogrammet, gymnasiesärskola med programmet för Skog, mark och djur, vuxenutbildningar och fortbildningar. 

Tenhults naturbruksgymnasium är en av Sveriges cirka 60 naturbruksskolor. Undervisning sker både inne i klassrummen och ute i verkligheten i ett mycket nära samarbete med branschen. Regionen driver också Stora Segerstad naturbrukscenter.

Kontakt:
Mia Frisk (KD)
ordförande i regionstyrelsen
0706-994017

Rune Backlund (C)
ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
0702-796157