Dialoger startar arbetet med ny regional kulturplan

Dialoger startar arbetet med ny regional kulturplan

Två unga kvinnor står utomhus med en filmkamera. Den ena har grön tröja och en grönsvart mössa, den andrahar en ljuslila t-shirt. De tittar mot ett objekt vi inte ser, och den ena kvinnan håller upp handen till skydd mot solen.
Film och rörlig bild är ett av områdena i den regionala kulturplanen. Bilden kommer från en film- och regiutbildning som Region Jönköpings län arrangerade för ungdomar på Sörängens folkhögskola i Nässjö sommaren 2021. Foto: Johan W Avby

Ska det vara mer teater på turné? Andra bidragsformer? Hur får kulturlivet i länet bäst stöd och vem vill uppleva vilken typ av kultur? Arbetet med att uppdatera kulturplanen för Jönköpings län är nu igång. Processen startar med ett antal konstområdesdialoger tillsammans med länets kulturaktörer, konstnärer och arrangörer.

I samband med införandet av den så kallade Kultursamverkansmodellen 2011 beslutades att regional kulturverksamhet ska upprätta kulturplaner för att få vissa statsbidrag. De regionala kulturplanerna ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås, men också ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Den regionala kulturplanen uppdateras vart fjärde år och nu startar arbetet med regional kulturplan för 2023-2026.

Många inbjudna att delta

Med utgångspunkt i den gällande kulturplanen, startar konstområdesdialogerna processen att ta fram en ny regional kulturplan. Dialogerna handlar om förutsättningar, utmaningar och möjligheter för Jönköping läns kulturliv och bildar underlag för det fortsatta arbetet.

– En bred förankring av den regionala kulturplanen är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas utveckla kulturlivet i hela Jönköpings län, säger Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef inom Region Jönköpings län. Dialogerna är en viktig del i den förankringen. Vi ser fram emot att få möta länets kulturliv och samtala om hur vi tillsammans kan utveckla och stärka kulturen i Jönköpings län.

Alla aktörer inom kulturlivet i Jönköping län är inbjudna att på olika sätt vara med i arbetet med den nya kulturplanen: frilansande konstnärer, kulturföreningar, institutioner och arrangörer. Civilsamhället och kulturintresserade länsbor får också möjlighet att delta i processen. Parallellt genomförs även dialoger med länets kommunala kulturchefer och nämndpolitiker.

Arbetsprocessen för kulturplanen

Det är nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) som ger uppdraget att ta fram en ny kulturplan. Arbetet leds av sektionen för Kulturutveckling i samarbete med konsulter från Nätverkstan, ett oberoende kunskapscentrum för kulturlivet baserad i Göteborg. Dialogerna tillsammans med kulturvaneundersökningar, kulturforum och andra aktiviteter ger ett underlag som går ut på remiss i mars. Beslut om den regionala kulturplanen för 2023-2026 tas sedan vid Regionfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2022.

– Samverkan och dialog med både kommuner, kulturaktörer och civilsamhället är grundpelarna i att ta fram en kärnfull och relevant kulturplan, säger Cajsa Löf som är kulturstrateg inom Region Jönköpings län och nu har en intensiv period med den regionala kulturplanen framför sig.

Datum för konstområdesdialogerna

  • 27 januari: Dans, teater, cirkus och opera
  • 27 januari: Film, Medie- och informationskunskap, spelkultur
  • 28 januari: Arkiv, museum, kulturmiljö, natur- och kulturarv
  • 31 januari: Bildning, litteratur och yttrandefrihet
  • 1 februari: Bild och form, hemslöjd, gestaltad livsmiljö
  • 3 februari: Musik
  • 3 februari: uppsamlande dialog kvällstid

Mer information om konstområdesdialogerna finns på webbsidan utveckling.rjl.se

Kontakt
Cajsa Löf, kulturstrateg
Region Jönköpings län
cajsa.lof@rjl.se, 072-225 14 80