Deltagare söks för kvalitetssäkring av snabbtester av covid-antikroppar

Deltagare söks för kvalitetssäkring av snabbtester av covid-antikroppar

Porträtt av en vårdklädd kvinna i glasögon
Syftet är att göra en oberoende utvärdering av snabbtester för antikroppar mot SARS-CoV-2-virus, säger Anna J Henningsson, överläkare och medicinsk chef för klinisk mikrobiologi vid Länssjukhuset Ryhov. Foto: Johan W Avby

Hur tillförlitliga är snabbtesterna för antikroppar mot SARS-CoV-2-virus? Det ska Research Institutes of Sweden, RISE, ta reda på i samarbete med bland andra Region Jönköpings län. Nu söks deltagare till en så kallad serumpanel.

”Vi behöver din hjälp – och lite av ditt blod”. Det är budskapet när RISE nu söker deltagare i samarbete med Region Stockholm, Region Skåne och Region Jönköpings län.

Det handlar om att bygga upp en så kallad serumpanel med totalt 600 blodprover. Panelens medlemmar ska ha en spridning såväl geografiskt som i ålder och bestå av personer som helt säkert har varit sjuka i covid-19 respektive lika säkert inte varit sjuka i covid-19.

Oberoende utvärdering

– Syftet är att göra en oberoende utvärdering av snabbtester för antikroppar mot SARS-CoV-2-virus. Det är viktigt att dessa tester ger ett korrekt resultat. Därför vill man skapa en panel av blodprover som är representativ för befolkningen i olika delar av landet. Jönköpings län har blivit utvalt som ett av de områden man vill rekrytera deltagare ifrån, säger Anna J Henningsson, överläkare och medicinsk chef för klinisk mikrobiologi vid Länssjukhuset Ryhov.

Det är Folkhälsomyndigheten som gett RISE i uppdrag att bygga upp den här serumpanelen.

– Vi har i dagsläget ett 40-tal företag som vill att deras snabbtester av antikroppar ska verifieras, att de har den kvalitet som utlovas, säger Magnus Rysjö, kommunikatör på RISE.

Lämna blodprov i Jönköping, Eksjö eller Värnamo

De personer som anmäler sig och sedan blir utvalda, får detaljerad information om hur de ska göra.

– I Jönköpings län blir det möjlighet att lämna blodprov i Jönköping, Eksjö och Värnamo, säger Anna J Henningsson.

Blodproven skickas sedan till ett laboratorium på KTH i Stockholm för utvinning av serum.

Intresset för att delta har hittills varit stort, men fler anmälningar behövs.

– Vi har hittills fått in cirka 500 anmälningar, varav vi tackat ja till cirka 300. Vi behöver få in fler män i åldersgrupperna 18-30 och 50-70 år och vi behöver fler som varit sjuka i covid-19 med verifierat PCR-test, säger Magnus Rysjö.

Läs mer:

Delta i serumpanel för covid-19

Kontakt:

Anna J Henningsson
överläkare medicinsk chef klinisk mikrobiologi anna.jonsson.henningsson@rjl.se

Sara Mernelius
molkylärbiolog sara.mernelius@rjl.se