De lokala allmänna råden i Jönköpings län förlängs

De lokala allmänna råden i Jönköpings län förlängs

Folkhälsomyndigheten beslutade att från och med idag, den 24 november 2020, förlänga de lokala allmänna råden i Jönköpings län till och med den 13 december 2020.

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Jönköpings län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Beslutet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

Folkhälsomyndigheten förlänger även de lokala råden för flera andra län.

– De lokala råden  är utformade efter var vi ser att smittan sprids mest. Vi behöver fortsätta att undvika sammanhang där många personer samlas, till exempel inomhusmiljöer som köpcentrum, badhus och gym. Vi behöver också vänta med fester och andra sammankomster, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér. 

– Om vi alla hjälps åt kommer vi i sjukvården orka med att hjälpa alla de som behöver vår insats, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, och samtliga länsstyrelser i Sverige, har beslutat om att max åtta personer får träffas under allmänna sammankomster, med undantag för begravningar där 20 personer tillåts.

Alla som vistas Jönköpings län uppmanas att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra med fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs mer:

Lokala allmänna råd

Frågor och svar, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kontakt: 
Smittskyddsläkare Malin Bengnér nås via presstjänsten: 010-242 40 30, press@rjl.se