De är antibiotikasmartast i länet

De är antibiotikasmartast i länet

Flera personer som tittar in i kameran
Verksamhetschefen Jane Broling Danielsson, längst till höger, håller upp diplomet som visar att Landsbro vårdcentral Bra liv är årets Goda exempel. Med på bilden är också medarbetarna Carmen Deva, Josefina Lind, Eva Blomberg, Anneli Gustafsson, Gunilla Gustafsson, Elin Akkanen, Sofia Karlsson, Yvonne Ek och Antonio Rivas Mouteira.

Landsbro Vårdcentral Bra liv har 2022 fått ta emot pris som Årets goda exempel när det gäller antibiotikasmart vårdcentral. - Jätteroligt! Vi är jätteglada jag och mina medarbetare, säger Jane Broling Danielsson, verksamhetschef på vårdcentralen.

Just nu är 28 av länets vårdcentraler klassade som antibiotikasmarta.

En klok användning av antibiotika gör det möjligt att även i fortsättningen rädda liv, och här har vårdcentralerna ett stort ansvar att kunna förebygga antibiotikaresistens, smittspridning och förekomst av vårdrelaterade infektioner

Ett tydligt kriterium för att kunna bli en antibiotikasmart vårdcentral är att man ska, som vårdcentral ha förskrivit  färre än 250 antibiotikarecept per 1 000 listade patienter. Minst 70 procent av uthämtad antibiotika ska också utgöras av förstahandspreparat (Pivmecillinam, Nitrofurantoin, Flukloxacillin och Penicillin V)

Finns det andra vårdcentraler som utskiljer sig?

- Ja, just denna gång stod det mellan två vårdcentraler vilken som skulle bli årets goda exempel. Då resultaten blir bättre och bättre för varje år blir denna uppgift för oss svårare och svårare. Det stod mellan Gislehälsan och Landsbro vårdcentral. Flera andra vårdcentraler gör också ett riktigt bra arbete, säger Carl Fridolfsson, Strama-koordinator för region Jönköpings län.

Motivering

Antibiotikasmart Vårdcentral – Årets goda exempel

"Strama i Region Jönköpings län vill gratulera Landsbro VC Bra Liv till att de senaste åren arbetat föredömligt med sin infektionshantering. De arbetar systematiskt på vårdcentralen vilket speglas i att de sänkt sin antibiotikaförskrivning och upprätthållit god kvalitet genom hög andel förstahandsantibiotika vid behandling. Med motiverade medarbetare och ledning blir nu Landsbro VC Bra Liv årets goda exempel!"

- Det här betyder mycket för vårdcentralen och för våra patienter. Vi har kämpat för detta och vill göra så bra som möjligt, det är inte bara en yrkeskategori, utan det är ett teamarbete. Vi har haft antibiotikaanvändningen på agendan mycket, säger Jane Broling Danielsson på Landsbro Vårdcentral.

- Det här är en stor vinning för invånarna, vi ska bara behandla det som ska behandlas, då hjälper det inte till sist, då har vi en resistens, säger hon.

På måndag, 20 november, kommer dessutom två antibiotikasmarta medarbetare samt tolv kliniker att diplomeras.

Om antibiotikasmarta vårdcentraler

Antibiotikasmarta Vårdcentraler som koncept introducerades i Region Jönköpings län under 2020 och fjärde säsongen är nu avslutad.

  • 2020 var det 15 av 40 vårdcentraler som blev antibiotikasmarta.
  • 2021 var det 20 av 40 vårdcentraler som blev antibiotikasmarta.
  • 2022 var det 24 av 40 vårdcentraler som blev antibiotikasmarta.

Om Strama

Stramas mål är att arbeta för patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens. Om Strama hjälper vårdcentralerna att systematiskt arbeta med antibiotikafrågan så kommer kvaliteten på vården att höjas och på sikt skapa en mer jämlik vård.

Att behandla rätt infektion, med rätt antibiotika, i rätt tid, med rätt dos till rätt patient är också en patientsäkerhetsfråga, om man behandlar med antibiotika i onödan så utsätts patienten för onödiga risker i form av biverkningar, påverkan på egen bakterieflora, selektion av resistenta bakterier som kan leda till svårare infektioner och eventuellt missa andra sjukdomar som kan ha liknande symtom.