Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 51

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 51

Antal nya fall per vecka ligger på en hög nivå. Belastningen på vården är hög med många som vårdas på sjukhus och i intensivvården. Det är ett allvarligare läge än i våras då vi aldrig tidigare vårdat så många för covid -19 som nu.

Det förekommer också en stor andel fall på kommunernas särskilda boenden.

Väldigt många har provtagit sig senaste veckan. Vi har bra kapacitet för detta. Totalt sett i länet är runt 15 procent av alla testade positiva.

Belastningen på hela sjukvården toppar och går över vårens nivåer. Antalet patienter på IVA inte riktigt lika högt som i våras men fler är kvar på vårdavdelning och behandlas med bland annat  högflödessyrgas. Det är ansträngt i hela systemet och alla får nu jobba mycket, även utanför covid-enheterna.

Skärpta allmänna råd

Från och med i måndags gäller nya föreskrifter och allmänna råd. Det är en liten skärpning i tonen jämfört med de regionala som gällde tidigare. Som enskild person är man skyldig vidta åtgärder för minskad smittspridning som att till exempel begränsa kontakter, resa säkert osv. De nya råden ställer också högre krav på verksamhetsutövare.

Planering för vaccination pågår

Staten och Sveriges Regioner och Kommuner är överens om att vaccinering av covid-19 ska ske så snart det går under 2021. Det preliminära beskedet är att vi ska kunna starta vaccination av prioriterade grupper inom kommunal vård vecka 2 eller 3, 2021. När ett vaccin blivit godkänt kommer produktion och leveranser att komma igång med kort varsel. Planeringen för hur vi ska genomföra vaccinationen pågår i nära samarbete med kommunerna.

De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Därefter kommer vaccin att erbjudas till:

  • Övriga personer som 70 år och äldre
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper

Slutligen kommer övriga personer som är 18–69 år, och som inte tillhör riskgrupper, att erbjudas vaccin.

Det kommer att vara kommunerna som ansvarar för att genomföra vaccinationerna för brukare på särskilda boenden för äldre och patienter inskrivna i hemsjukvård och nära hushållskontakter.

Region Jönköpings län ansvarar för att vaccinera övriga grupper.

Dagsläget 

Onsdag 16 december vårdas 72 personer för covid-19 på länets sjukhus. 12 personer får intensivvård i Region Jönköpings län.

Överskrids kapaciteten kommer patienter att få flyttas till andra regioner i ett nationellt samarbete.