Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 48

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 48

Sedan förra veckan är antalet nya fall lägre, vilket kan vara en effekt av att de lokala allmänna råden följs. Men antalet personer som vårdas på sjukhus ökar och det är en hög belastning inom vård och omsorg.

Vi är uppe i samma nivåer som vi hade när det var som mest i april och maj. Prognoser, både de som görs nationellt och de vi gör själva, visar att vi kan nå de högsta nivåerna i mitten av december.

Planering av vårdplatser

Fredag 27 november behöver 60 personer som är sjuka i covid-19 vård på sjukhus i Region Jönköpings län. 10 personer vårdas i intensivvård. I takt med att antalet personer som behöver sjukhusvård ökar, arbetas det intensivt med att öka antalet vårdplatser. Totalt planeras för en kapacitet på 70 platser i länet.

Totalt finns 14 platser för covid-19-patienter med intensivvårdsbehov - två vardera på Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus samt 10 på Länssjukhuset Ryhov.

Från och med 23 november görs på Länssjukhuset Ryhov främst akuta operationer och vård som inte kan vänta.

Stort behov av personal

Många har anmält sig frivilligt för att arbeta med patienter som har covid-19. Behovet är fortsatt stort. Region Jönköpings län är måna om att göra varje bedömning utifrån personalens önskningar men tyvärr går det inte att styra över pandemin utan vi måste hitta lösningar utifrån verksamhetens behov. Vid förflyttningar utgår vi från ordinarie struktur för samverkan. Riskbedömning och förhandling sköts på en så hög lokal nivå som möjligt, precis som i våras.

Ökad provtagning genom nytt provtagnings-kit

Tack vare ett nytt provtagnings-kit, kan vi från och med tisdag 1 december, öka analyskapaciteten för provtagning av covid-19 med 500 prov per vardag. Provtagnings-kitet erbjuds invånare i öppenvården och kan tas antingen av invånaren själv, eller av vårdpersonal. 

Immunitet för den som har antikroppar

Igår gjorde Folkhälsomyndigheten en ändring i sina formuleringar kring hur länge en person med antikroppar kan anses vara immun. Immuniteten räknas nu från att man blev sjuk och sex månader framåt, inte från att man tagit ett antikroppstest.

Särskild infektionsmottagning i Värnamo startar igen

Särskild infektionsmottagning primärvård i Värnamo kommer att återupptas så snart som möjligt, enligt samma modell som tidigare. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat regionerna

Inspektionen för vård och omsorg har granskat hur Sveriges regioner har gett stöd till kommunernas särskilda boenden (SÄBO). Region Jönköpings län har fått anmärkning på att var femte patient inte fått vård och behandling utifrån de individuella behoven. Region Jönköpings län kommer att lämna ett svar till IVO i januari. Det kommer också tas fram ett bättre stöd för verksamheterna.