Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 4

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 4

Den senaste veckan har smittspridningen i länet varit ungefär på samma nivå som förra veckan. Det ser ut som att vi är i en platåfas, med en hög men jämn smittspridning sedan början av november. Ännu kan vi inte se några tydliga tecken på en nedgång.

Tillgängligheten till provtagning är mycket god med korta svarstider, men efterfrågan minskar. Cirka 15 procent av de som provtas har covid-19. Vi fortsätter att uppmuntra invånarna att provta sig vid minsta symtom - det är en viktig insats för att minska smittspridningen.

 

11 000 doser vaccin har getts till och med vecka 3

Arbetet med vaccination mot covid-19 går bra, men något långsammare än vi önskat eftersom vi fått färre antal doser vaccin än planerat. Till och med vecka 3 hade 11 000 doser getts i länet. 900 av dessa var dos två, vilket innebär att de personerna nu har fullt skydd mot covid-19.

 

Många invånare har frågor om hur de gör för att vaccinera sig. Än är det inte möjligt för personer som inte ingår i fas 1 att få tid för vaccination. Mer information om platser för vaccination och hur man bokar tid kommer inom kort. Vår huvudsakliga informationskälla för invånare är webbplatsen 1177.se. Där finns aktuell information om vaccination mot covid-19, som uppdateras löpande.

 

Flera riskländer

Fler länder bedöms nu vara riskländer för nya virusvarianter. Inget talar för att dessa varianter skulle ge allvarligare sjukdom eller sämre skydd av vaccinet. Men för att minska risken att de sprids i Sverige gäller särskilda uppmaningar till den som nyligen varit i något av följande länder: Storbritannien, Sydafrika, Brasilien eller Norge.

 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en nationell övervakning av muterade virus. 

Hittills har vi hittat ett bekräftat fall i länet av den nya virusvarianten, där personen varit i Storbritannien. Noggrann smittspårning har visat att den personen inte har smittat någon annan vidare.

 

Vårdplatser

Behovet av vårdplatser är stort för andra patienter än de som har covid-19. Eftersom behovet av vårdplatser för patienter med covid-19 har minskat, har vi kunnat minska ner antalet platser på Länssjukhuset Ryhov. Det innebär att vi nu har totalt 88 platser för vård av patienter med covid-19.

 

Mycket ansträngt läge i intensivvården

IVA har ett fortsatt mycket ansträngt läge. Totalt finns 17 platser för covid-19-patienter med intensivvårdsbehov - 5 på Höglandssjukhuset i Eksjö, 4 på Värnamo sjukhus och 8 på Länssjukhuset Ryhov. Målsättningen är att ha minst en ledig covid-IVA-plats på varje sjukhus.

 

Nationellt har situationen på IVA förbättrats. Det innebär att vi har goda möjligheter att flytta patienter till andra län vid behov.