Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 3

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 3

Den senaste veckans statistik visar en minskad smittspridning i hela Sverige. Men vården är allvarligt påverkad, och det är fortfarande väldigt viktigt att inte slappna av och börja återgå till det normala.

Med anledning av jul- och nyår har de senaste veckornas statistik varit osäker. Men förra veckan, som var en vanlig vecka, kan vi nu se en minskad smittspridning i hela Sverige. Tillgängligheten till provtagning är god, men efterfrågan minskar. Vi ser också att andelen positiva prov minskar.

 

Men det är fortfarande väldigt viktigt att inte slappna av och börja återgå till det normala. Tidigare års statistik för säsongsinfluensan har lärt oss att det är vanligt med en nedgång i veckorna 2-3, som en följd av att människor varit lediga under jul- och nyår. I februari tar smiddspridningen fart igen. Det finns en risk att detta kan gälla även för covid-19. Årets statistik för säsongsinfluensan och andra infektionssjukdomar som till exempel calici, visar att det sätt vi lever nu har en kraftigt bromsande effekt, så fortsätt med det.

 

Vaccinationen pågår enligt plan

Vaccinationen mot covid-19 pågår enligt plan i fas 1 för personer på särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst samt personal i de verksamheterna. Till och med vecka 2 har 6 500 doser getts i Jönköpings län. De som fick sin första dos efter jul, får nu sin andra dos.

 

Planering av vårdplatser

För närvarande har vi 94 platser för vård av patienter med covid-19. Höglandssjukhuset har 18 platser på medicin- och geriatrikkliniken och 12 platser på ortopedkliniken. Länssjukhuset Ryhov har 16 platser på infektionskliniken, 12 platser på GAVA och 12 platser på AVA. Värnamo sjukhus har 24 platser på medicin- och geriatrikkliniken.

 

Mycket ansträngt läge i intensivvården

IVA har ett fortsatt mycket ansträngt läge. Flera patienter fick flyttas till andra regioner under helgen.

 

Totalt finns 17 platser för covid-19-patienter med intensivvårdsbehov - 5 på Höglandssjukhuset i Eksjö, 4 på Värnamo sjukhus och 8 på Länssjukhuset Ryhov. Målsättningen är att ha minst en ledig covid-IVA-plats på varje sjukhus.

 

Mellan 1 januari till 30 april 2021 kan Region Jönköpings län använda helikopter från Västra Götalandsregionen för transport av IVA-patienter, både mellan våra egna sjukhus och till andra regioner.

 

Kapaciteten för operationer har ökat

Krislägesavtalet används nu på alla tre sjukhus. Det har gjort att operationskapaciteten ökat till mellan 70 och 90 procent av den normala kapaciteten. Målsättningen är att behålla nuvarande IVA-kapacitet parallellt med den ökade operationskapaciteten. Förhoppningen är att klara av de allra mest prioriterade operationerna inom en månad.