Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 20

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 20

Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 19
Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 19

Under förra veckan sjönk antalet nya fall ordentligt. Flera andra regioner ser samma nedgång, men antalet positiva fall är fortfarande högt.

Förra veckan togs färre prover, vilket till viss del beror på att provtagningen var stängd under kristi himmelsfärd. Men vi ser en minskning, även när vi har med det i beräkningen. Andelen fall  som är 70 år och äldre har tydligt minskat under våren. Och det är utan tvekan vaccinationen som är anledning till det.

Planering av vårdplatser
Onsdag 19 maj vårdas 48 personer för covid-19 på länets sjukhus. 8 personer får intensivvård i Region Jönköpings län. Ingen person får intensivvård i annan region. Totalt i länet har vi 56 vårdplatser för patienter med covid-19.

Antalet intensivvårdade fortsätter att minska
Antalet patienter med intensivvårdsbehov minskar, även om beläggningen fortfarande är hög. Vi har totalt 8 intensivvårdsplatser för patienter med covid-19. Vi har möjlighet att stötta en annan region med intensivvård av en patient. Arbete pågår för att lösa bemanningen under sommaren.

169 000 doser vaccin har getts till och med vecka 19
Vaccinationen går framåt i hög takt. Totalt har nu 169 000 doser vaccin getts till och med vecka 19. 127 000 personer har fått minst en dos, viket motsvarar 44 procent av alla i länet som är över 18 år.

Just nu vaccineras:

  • Personer som är 55 år eller äldre.
  • Personer som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller personlig assistans.
  • Personer som är 18-59 år och tillhör en riskgrupp.
  • Vård- och omsorgspersonal och som under längre tidsperioder arbetar nära patienter och brukare som ingår i fas 1 och 2.


Intyg om vaccination mot covid-19
Ännu finns inget intyg på att man är vaccinerad mot covid-19, som går att använda vid utlandsresor. Det pågår ett arbete inom EU med att ta fram ett så kallat grönt bevis, som ska göra det lättare att resa inom EU. Det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

Du kan själv skriva ut en förteckning över givna vaccinationer från journalen via nätet på 1177.se. Det finns dock ingen garanti för att det är giltigt som vaccinationsintyg, beroende på var du ska resa.

Intyg om vaccination, 1177.se

Intensivt arbete med vaccinationer på vårdcentralerna
Vårdcentralerna gör ett stort arbete med vaccinationerna - vårt viktigaste uppdrag just nu, säger Margareta Nyberg från Gislaveds vårdcentral. Hon berättar om hur arbetet gått från noll vaccinationer - till 120 per vaccinatör och dag. I Gislaved har en helt ny verksamhet byggts upp med nya lokaler, IT-utrustning, parkeringsplatser, material och personal - på bara en månad. 45 personer har timanställts. Det finns också ett gott samarbete med frivilligorganisationer som Röda korset och Svenska kyrkan som ställer upp med volontärer.

Det är viktigt att få till ett bra flöde för vaccinationen, så att det sker på ett smittsäkert sätt för invånarna och med en bra arbetsmiljö för personalen. En utmaning är planeringen inför sommaren eftersom säkra leveransbesked från nationellt håll inte kommit än. Men på Gislaveds vårdcentral tar man höjd för att få mycket vaccin, och planerar bemanningen utifrån det. Personal från bland annat barnhälsovården ställer upp hela sommaren.

Mer information
Lämna prov och få provsvar om covid-19, 1177.se

Om vaccin mot covid-19, 1177.se