Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 2

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 2

Staplar/grafik som visar att antalet fall ligger högt den här veckan.
Antal nya fall per vecka i Jönköpings län. Foto: Region Jönköpings län

Antalet nya fall per vecka ligger fortsatt på en hög nivå. Vi har aldrig tidigare vårdat så många för covid -19 som nu. Vården är allvarligt påverkad. Ljuset i tunneln är vaccineringen, som flyter på bra.

Vi vårdar runt 90 covidpatienter på våra sjukhus, antalet är högt även på IVA. Vi har ett högt antal avlidna per vecka.

Allt tyder på att vi fortfarande har en omfattande smittspridning i samhället. Under veckorna över jul och nyår togs färre prover. Andelen positiva har gått upp men trenden är svårtolkad pga helgerna. De kommande veckorna är riskveckor, när alla återvänder till jobb och skola.

Antalet avlidna ligger på en hög nivå  och vi förväntar oss inte att den minskar förrän antalet smittfall minskat.

Vaccineringen rullar på

Ljuset i tunneln är vaccineringen, som rullar på bra. I måndags gick det ut 4500 doser till kommuner och vårdcentralerna i länet, och de ska användas innan denna vecka är slut.

Kommunerna fortsätter att vaccinera på särskilda boenden, och från och med den här veckan vaccinerar vi även personer med hemtjänst, deras hushållskontakter och kommunal vård och omsorgspersonal.

Vaccination av regionens personal

Folkhälsomyndigheten har öppnat för vaccinering av regionernas vårdpersonal parallellt med fas 1 om det finns tillräckligt med doser. Vi inleder i liten skala den här veckan med doser som ”blivit över” under vaccinationer i äldreomsorg och hemtjänst. Doserna är tinade och måste användas inom kort. Vi har då bedömt att det är försvarbart att använda dem till vårdpersonalen inom IVA, som är den högst prioriterade personalgruppen. Personal på covidavdelningar och i akutverksamheten är också högt prioriterade.

Vi kommer även fortsatt ha viss personalvaccination parallellt med Fas 1.

Krislägesavtalet

Målsättningen med krislägesavtalet är att bibehålla dagens IVA-kapacitet och parallellt öka operationskapaciteten. Avtalet är anvisat i Eksjö och Värnamo den 11 januari. Det kommer att anvisas på Ryhov den 18 januari.

Mycket ansträngt läge i intensivvården

IVA har ett fortsatt mycket ansträngt läge. På alla länets sjukhus görs främst akuta operationer och vård som inte kan vänta.

Tillsammans tar vi ansvar

Vi hoppas nu att vi har nått toppen när det gäller antalet vårdade för covid -19. Vi är tacksamma för att alla tar stort ansvar. Genom krislägesavtalet gör vi nu en mycket stor ansträngning i vårt stora system. Det är viktigt fortsätter provtagandet och smittspårningen. Inom ett par månader tror vi att vi är igång och vaccinera 70-plussare och det kommer göra stor skillnad för hur många som behöver vård.

Vi kommer att göra den här stora arbetsinsatsen tillsammans – vi och våra invånare.