Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 17

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 17

Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 16
Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 16

De senaste två veckorna har vi sett en glädjande utveckling med ett minskat antal nya fall. Efterfrågan på provtagning för covid-19 minskade också förra veckan. Men smittspridningen är fortfarande på en hög nivå, och det är för tidigt att säga att det är en ihållande trend.

Onsdag 28 april vårdas 60 personer för covid-19 på länets sjukhus. 14 personer får intensivvård i Region Jönköpings län. 3 personer får intensivvård i andra regioner. Totalt i länet har vi 78 vårdplatser för patienter med covid-19. Från och med nästa vecka planerar vi för att minska till 62 vårdplatser, men vi har hela tiden en flexibel planering som gör att vi kan öka platserna vid behov.

Intensivvården är fortsatt mycket ansträngd
IVA har ett dock ett fortsatt ansträngt läge - både i Jönköpings län och i hela landet. Antalet covid-IVA-platser i länet är oförändrat sedan förra veckan. Totalt har vi 8 platser varav 2 på Höglandssjukhuset Eksjö, 4 på Länssjukhuset Ryhov och 2 på Värnamo sjukhus.

Extra ersättning till medarbetare under sommaren
Ambitionen är att alla anställda ska få sin semester under juni-augusti. Men osäkerheten som coronapandemin innebär, gör fortfarande att det kan bli svårt att tillgodose detta för alla. Därför har regionledningen tagit beslut om ersättning för extrapass och till den som på arbetsgivarens begäran tar ut delar av sin semester innan juni eller efter augusti.

  • Extrapass under vecka 25-33 ger kvalificerad övertidsersättning från första timmens övertidsarbete. Det blir ungefär 3 000-6 000 kronor för 8 timmars övertidsarbete, beroende på vad du har i grundlön.
  • Den som på arbetsgivarens begäran tar ut upp till 14 semesterdagar under juni-augusti får två extra semesterdagar samt 5 000 kronor i ett engångsbelopp.
  • Den på arbetsgivaren begäran tar ut 15-19 semesterdagar under juni-augusti får en extra semesterdag samt 3 000 kronor i ett engångsbelopp.


124 800 doser vaccin har getts till och med vecka 16
Vaccinationen går framåt i hög takt. Totalt har 124 800 doser vaccin getts till och med vecka 16. 96 400 personer har fått minst en dos, viket motsvarar 34 procent av alla i länet som är över 18 år.

Just nu vaccineras:

  • Personer som är 60 år eller äldre.
  • Personer som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller personlig assistans.
  • Personer som är 18-59 år och tillhör en riskgrupp.
  • Vård- och omsorgspersonal och som under längre tidsperioder arbetar nära patienter och brukare som ingår i fas 1 och 2.

 
Igår meddelade Folkhälsomyndigheten att även du som är gravid ska erbjudas vaccin om du ingår i en riskgrupp, är äldre än 35 år eller har ett BMI över 30.

Yngre kan välja Astra Zenecas vaccin som andra dos
Du som fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin och som är yngre än 65 år, rekommenderas att få dos 2 av något av de tillgängliga mRNA-vaccinen från PfizerBiontech eller Moderna. Folkhälsomyndigheten ger nu besked om att du kan välja att få Astra Zenecas vaccin även som dos 2 om du vill.

Provta dig vid minsta symtom
Tidigare har vi gett råd om att avvakta 24 timmar innan du bokar tid för provtagning. Men det gäller inte längre. Så snart du har symtom, är mängden virus i kroppen så pass hög att det fångas upp av provet. Därför uppmanar vi dig att snabbt boka tid för provtagning vid minsta symtom. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Mer information
Lämna prov och få provsvar om covid-19, 1177.se 

Om vaccin mot covid-19, 1177.se