Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 15

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 15

Ett stapeldiagram i orange färg.
Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 14. Foto: Region Jönköpings län

Antalet nya fall av covid -19 ligger på en stabil mycket hög nivå. Vi har ett stort antal nya fall per vecka, som ligger på nivåer vi inte tidigare varit på.

Provtagningen ligger också på en väldigt hög nivå. Cirka 11 000 provtas varje vecka och runt 15 procent är positiva.

Vaccinering

Vaccineringsarbetet rullar på bra nu. Under förra veckan gavs 15 600 doser. Det är fler doser än under någon tidigare vecka.

Den här veckan påbörjas vaccineringen av 65 -69 åringarna. I åldersgruppen 70-79 år är vi redan uppe i 75 procents vaccinationstäckning.

Totalt har vi gett 93 200 doser. 68 800 personer har fått dos 1 och 24 400 personer har fått dos 2.

Planering av vårdplatser

Antalet vårdplatser för patienter med covid-19 är nu totalt ökat till 84 stycken. Höglandssjukhuset i Eksjö har 18 platser på medicin- och geriatrikkliniken. Länssjukhuset Ryhov har 42 platser på infektion, GAVA och AVA. Värnamo sjukhus har 24 platser på medicin- och geriatrikkliniken.

Vi följer utvecklingen noga. Vi har även högt tryck av vanliga patienter. Vi ser överlag något yngre klienter och lite snabbare hemgångar.

IVA fortsatt ansträngt

Läget är fortsatt ansträngt i intensivvården, även nationellt. Fler behöver skicka patienter till andra regioner.

Vi är fortsatt beroende av hjälp från andra regioner, vilket gör läget ännu mer ansträngt.  Vi har för närvarande 20 IVA-platser, varav 8 är covid-IVA. Målsättningen är att ha minst en ledig covid-IVA per sjukhus.

Vi ser mycket hög belastning i ett bälte över södra/mellersta Sverige. Tio regioner ligger över 125 procent i beläggning på IVA totalt. Örebro och Stockholm ligger nu på över 170 procent. Jönköping ligger på 138 procent. Även våra grannar Östergötland och Västra Götaland ligger bland de tio.

Under den senaste månaden har antalet patienter i hela landet på covid-IVA ökat från 256 till 393.

Minskade dödstal

Vi ligger för närvarande runt 90 sjukhusvårdade vilket är väldigt högt. Vi har det absolut högsta värdet på antal smittade sedan pandemin startade. Dödstalet har dock minskat. 93 procent av de  som dött var över 70 år. Nu ser vi relativt få fall under 70 år, vilket är en effekt av vaccineringen.

Nu hänger det på att vi lyckas vaccinera nedåt i åldersgrupperna. När vaccineringen kommer ner under 50 år kommer bilden av antalet IVA-vårdade ändras.