Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 12

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 12

Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 11
Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 11

Det har skett en kraftig ökning av antalet nya fall under de senaste veckorna. Smittspridningen är högre än vi tidigare sett under hela pandemin. Antalet positiva prover ökar i alla åldersgrupper, men tack vare vaccinationen ser vi få antal nya fall bland de som är över 80 år. Efterfrågan på provtagning är hög, vilket innebär att det också görs ett stort arbete med den viktiga smittspårningen.

Onsdag 24 mars vårdas 61 personer för covid-19 på länets sjukhus. 12 personer får intensivvård i Region Jönköpings län. 2 personer får intensivvård i andra regioner.

Idag har vi 66 vårdplatser för patienter med covid-19, men vi kan snabbt öka upp till 72 platser vid behov. Höglandssjukhuset i Eksjö har 18 platser på medicin- och geriatrikkliniken. Länssjukhuset Ryhov har 16 platser på infektionskliniken och 6 platser på GAVA. Värnamo sjukhus har 12 platser på medicin- och geriatrikkliniken.

Behovet av vård för patienter som inte har covid-19 är också stort. Det innebär att vi måste vara flexibla, och snabbt kunna växla mellan vårdplatser för patienter med covid-19 och patienter med andra vårdbehov.

Läget är fortsatt ansträngt i intensivvården. Endast ett fåtal regioner har nu ökat sitt antal intensivvårdsplatser mer än Region Jönköpings län, procentuellt sett. Planering pågår utifrån olika scenarier och hur dessa påverkar operationsverksamheten.

Smittspårning - ett viktigt verktyg för att bromsa smittspridningen
Smittspårning är ett av de viktigaste verktygen vi har för att bromsa smittspridningen av covid-19. Det är viktigt att snabbt hitta de personer som har högst risk att sprida smitta vidare, och att de personerna verkligen förändrar sitt beteende.

Det är anledningen till att vi nu också provtar närkontakter som inte har symtom. På så sätt minskar vi risken för smittspridning på arbetsplatser, men också i andra inomhusmiljöer där många samlas. Men det är bara personer som under mer än 15 minuter har befunnit sig på mindre än 2 meters avstånd från en person med bekräftad covid-19 som ska testas. Det handlar alltså inte om att testa hela arbetsplatser, eller alla kontakter som personen haft i till exempel mataffären eller på bussen.

Mer information
Lämna prov och få provsvar om covid-19, 1177.se