Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 11

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 11

Graf över antalet nya fall.
Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 10 Foto: Region Jönköpings län

Vi ser en kraftig ökning av nya fall, och en hög andel, är av den så kallade brittiska varianten. Vaccinationen hinner inte förebygga en tredje våg. För att bromsa utvecklingen är det viktigare än någonsin att vi alla verkligen tar vårt ansvar och följer rekommendationerna.

Antalet som provtog sig ökade kraftigt under vecka 10. Runt 66 procent av de positiva svaren var under vecka 9 av den så kallade brittiska virusvarianten, något som kan bidra till den ökade smittspridningen. Vi ser mycket få fall av andra riskvarianter.

Vaccinering

Till och med vecka 10 har totalt 53 300 doser getts i Jönköpings län. 38 400 har fått dos 1 och 14 900 har fått dos 2.

I de äldre åldersgrupperna har vi nu god vaccinationstäckning. Vi ser att i grupperna 70+ och 80+ går smittspridningen nedåt medan den ökar som helhet. Det är en tydlig effekt av vaccinationerna.

Folkhälsomyndigheten har nu valt att pausa vaccineringen med Astra Zenecas vaccination. Anledningen till detta är att det förekommit ca 15 fall av en allvarlig sjukdomsbild med både blodproppar och blödningar som haft ett tidssamband med vaccinationen och att detta behöver utredas ytterligare. Totalt har 17 miljoner doser getts världen över, så om det finns ett samband med vaccinet så är det frågan om en mycket sällsynt biverkan. När det gäller ventrombos, lungemboli har man sett 20-30 fall, varav enstaka fall i Sverige. Det är inte fler än i en normalbefolkning och det finns inget stöd för orsakssamband.

Läkemedelsverket och EMA utreder detta och i första hand pausas nu leveranserna av Astras vaccin tills nytt besked väntas från EMA idag torsdag.

Region Jönköpings län hårt drabbat

I jämförelse med andra regioner så har Region Jönköpings län haft en hög smittspridning under hela vintern  – vi är ett län som är tydligt drabbat. Vi ligger i toppskiktet i jämförelser mellan exempelvis antal fall per 1000 invånare, antal avlidna per 100 invånare och antal IVA-vårdade per 1000 invånare.

I lördags lade vi in 23 nya patienter på våra sjukhus vilket är rekord för en dag.

Det finns en påtaglig och stor oro för hur mycket mer belastning vårt sjukvårdssystem klarar av.

Vi ser just nu en tydlig ökning av yngre covid-patienter inom sjukvården.

Planering av vårdplatser

Det är ett tufft läge vad gäller vårdplatser. Vi har ökat med 12 platser sedan förra veckan.

Antalet vårdplatser för patienter med covid-19 är nu 64 stycken. Vi följer utvecklingen noga. Behovet av vård för patienter som inte har covid-19 är just nu också stort.

IVA fortsatt ansträngt

Läget är fortsatt ansträngt i intensivvården, och vi är fortsatt beroende av hjälp från andra regioner.

VI har för närvarande 20 IVA-platser, varav 8 är covid-IVA. Målsättningen är att ha minst en ledig covid-IVA per sjukhus.