Covid-19: Prioritering av provtagning till följd av stor efterfrågan

Covid-19: Prioritering av provtagning till följd av stor efterfrågan

Malin Bengnér, smittskyddsläkare. Ler och har kort hår och glasögon.
Malin Bengnér, smittskyddsläkare inom Region Jönköpings län Foto: Lii Almnäs

Just nu är det stor efterfrågan på provtagning för covid-19. Patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal är prioriterade grupper. Övriga grupper kan vänta med provtagning tills de haft symtom under minst ett dygn.

Att efterfrågan på provtagning är stor just nu innebär inte att sjukdomen ökar i samhället, utan snarare att det pågår många andra infektioner samtidigt. Provtagningen är en väldigt viktig åtgärd för att minska smittspridningen. Men för att kapaciteten ska räcka gör sjukvården alltid bedömningar om när ett prov ska tas. I vissa fall kan åtgärder som att stanna hemma tills man är frisk fungera lika bra.

Grundregeln är att det ska finnas aktuella symtom på covid-19 för att ett prov ska vara meningsfullt.

– Det är fortfarande viktigt att vi provtar så många som möjligt, för att undvika smittspridning. Särskilt vid lokala utbrott. Men med tanke på den stora efterfrågan vi ser just nu, är det är viktigt att vi använder resurserna på bästa sätt, vilket innebär att väntetiden för provtagning kan bli längre för de grupper som inte är prioriterade, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare.

Prioriterade grupper
Patienter i behov av inneliggande vård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal är prioriterade grupper och bör därför provtas så snabbt som möjligt efter att de har fått symtom. Övriga grupper kan vänta med provtagning tills de haft symtom under minst ett dygn. För att provet ska vara så tillförlitligt som möjligt, bör det dock tas inom fyra dygn. 

– Vid snabbt övergående symtom som sitter i högst ett dygn är det troligtvis inte covid-19. Men det är viktigt att stanna hemma i två dygn efter att man blivit frisk, för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga. Sedan kan man återgå till skola, jobb eller andra aktiviteter säger Malin Bengnér.

Provtagning av barn
Syftet med att provta barn är framför allt att de ska kunna gå tillbaka till skola och andra aktiviteter så snart som möjligt. Det är också viktigt att provta barn för att begränsa smittspridningen. Barn i skolålder (från förskoleklass) bör därför provtas generöst vid symtom, på samma indikationer som vuxna.

- Förskolebarn har ofta många förkylningsepisoder och det kan vara svårt att avgöra när provtagning för covid-19 är aktuell. Provtagningen kan dessutom upplevas som obehaglig så därför rekommenderar vi att barn i förskoleåldern i första hand stannar hemma vid symtom, utan provtagning, säger Malin Bengnér.

Förnyad provtagning
Den som tidigare har haft bekräftad covid-19 eller som har testats positiv för antikroppar med en metod som uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandakrav, räknas som sannolikt immun och behöver vanligtvis inte lämna nytt prov för covid-19 vid nya infektionssymtom. Detta gäller under sex månader från att personen fått svar på prov för covid-19 eller antikroppar.

Mer information

1177: Lämna prov för covid-19

1177-Vanliga frågor och svar kring provtagning av covid-19

1177-Se ditt provsvar för covid-19 från Region Jönköpings län

1177-Samlad information om cornaviruset-Covid-19 i Jönköpings län

Kontakt
Malin Bengnér, smittskyddsläkare
Nås via presstjänst
Epost: press@rjl.se
Tfn. 010-242 40 30