Covid -19: Samlad lägesrapport vecka 8

Covid -19: Samlad lägesrapport vecka 8

Vi ligger just nu på en platåfas i smittspridning och vårdbelastning. Vi ser ingen stor skillnad mellan vecka 6 och 7, men i inledningen i nuvarande vecka ser vi ändå en tendens till ökande smittspridning, vilket är oroande.

Även provtagningen visar en tendens till ökning.

Det är stor skillnad i utvecklingen mellan olika åldersgrupper. I gruppen 70+ minskar fallen vecka för vecka, medan totalantalet ökar något. I åldersgruppen 20-50 år ökar antalet och även sjukhusinläggningarna – flera i den åldersgruppen vårdas nu på sjukhus.

Vaccinationerna går framåt trots minskade och ändrade leveranser. Totalt har 29 656 doser givits till och med vecka 7. På kommunernas SÄBO har i princip alla och där är antalet nya fall nu på 0-1 fall per vecka. Men ute i samhället är alldeles för få vaccinerade för att skydda mot en ny våg.

Planering av vårdplatser

Totalt finns 70 vårdplatser i länet för covid -19. På Höglandssjukhuset finns 18 platser på medicin- och geriatrikkliniken. På Länssjukhuset Ryhov finns 16 platser på infektionskliniken och 12  platser på GAVA. På Värnamo sjukhus finns 24 platser på medicin- och geriatrikkliniken.

Hög beläggning på IVA

Det är fortfarande hög beläggning på IVA och vi ser inga tecken på nedgång.

Många har arbetat under krislägesavtal sedan i januari och vi ser en tydlig påfrestning på personalen. Vi har nu bett om hjälp av andra regioner genom den så kallade nationella larmytan. VI är den region som ökat mest i covid-fall under längst tid. Vi kommer att flytta ett antal patienter till andra regioner.

Hälsokommunikatörernas arbete

Budskapet om att följa restriktionerna behöver nå ut hela tiden till alla invånare. Ett sätt att nå ut är via våra hälsokommunikatörer. De har sedan i våras arbetat väldigt flexibelt och åkt till de orter där det varit stor smittspridning.

Kommunikatörerna har gått dit det finns många människor, till exempel arabiska affärer, pizzerior och koloniområden, busskurer, bibliotek och vårdcentraler.

De har gjort filmer tillsammans med  kommunikationsavdelningen och haft kontakt med smittskydd. Informationsfilmer på dari , somaliska , arabiska , tigrinja och svenska sprids via  1177 och sociala medier. Alla filmer har QR-kod som tryckts upp och delats ut. Det har även gjorts filmer om provtagning av covid -19.

De har även undervisat i grupper och fått många frågor om covid -19. De har bland annat undervisat på SFI, sociala företag och arbetsmarknadsavdelningar. De har använt digital undervisning där det var möjligt.

Hälsokommunikatörerna har fortsatt sitt arbete med att informera och nå ut till människor i hela länet under hösten 2020 och hittills under 2021 har de träffat 430 personer som fått information om vaccination och provtagning.