Civilminister Lena Micko studerade hur krissamordningen fungerar i Jönköpings län

Civilminister Lena Micko studerade hur krissamordningen fungerar i Jönköpings län

En grupp människor står utanför entrén till länsstyrelsen
Representanter för F-samverkan berättade för civilministern om hur den mångåriga samverkan fungerar. Fr.v: Caroline Cherfan, beredskapschef, Region Jönköpings län, Malin Bengnér, smittskyddsläkare, Region Jönköpings län, Jane Ydman, regiondirektör, Fredric Jonsson beredskapsdirektör länsstyrelsen, Helena Jonson, landshövding, Lena Micko, civilminister, Marcus Eskdahl, regionråd, Stefan Österström, socialdirektör Jönköpings kommun samt Göran Melin, ställföreträdande räddningschef Jönköpings kommun. Foto: Jens Mattsson/länsstyrelsen i Jönköpings län

Onsdagen den 30 september 2020 besökte civilminister Lena Micko Jönköping för att ta del av hur krissamordningen fungerat under coronapandemin.

Under besöket träffade civilministern Lena Micko landshövding Helena Jonsson samt representanter för F-samverkan, däribland Region Jönköpings län. Civilministern medverkade vid F-samverkans möte för att ta del av myndighetens arbete och hur den regionala samordningen skett under pandemin.

I Jönköpings län finns det en stark samverkansmodell via F-samverkan som består av representanter från både Länsstyrelsen, polisen, SOS Alarm, kommunerna, Region Jönköpings län och Försvarsmakten. Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen och fungerar som en länk mellan lokala, regionala och nationella aktörer.

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Regionledningskontoret
  • Utveckling i Jönköpings län