Central enhet smittspårar coronavirus

Central enhet smittspårar coronavirus

Tre kvinnor sitter och står runt ett skrivbord
Veronika Lavrova Gustafsson (vid skrivbordet), Monica Lindberg och Marie Hübsch utgör den centrala smittspårningsenheten och kan efter remiss från läkare hjälpa såväl primärvård som sjukhusvård och kommunal vård och omsorg med smittspårning i de fall den som har coronavirus själv inte har förmåga att smittspåra och informera sina nära kontakter. Foto: Mikael Bergström

”Du kan ha utsatts för smitta av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19”. Det är budskapet när Region Jönköpings läns centrala smittspårningsenhet ringer till dem som haft en nära kontakt upp till ett dygn innan en person med covid-19 uppvisat första symtom.

– Detta är ett jättebra sätt att bryta den eventuella smittspridning som finns, genom att helt enkelt bryta kedjan. Det handlar om att de som eventuellt utsatts för smitta ska tänka på sitt beteende i upp till två veckor, så att spridningen tar stopp, säger sjuksköterska Marie Hübsch.

Tillsammans med sjuksköterska Monica Lindberg och socionom Veronika Lavrova Gustafsson utgör hon den nybildade och tillfälliga centrala smittspårningsenheten, tillhörande infektionskliniken och med ett tätt samarbete med smittskydd.

– Att förstärka smittspårningsverksamheten känns mycket angeläget och är ett bra komplement till allt annat vi gör. Den absolut viktigaste åtgärden för att begränsa smittspridningen är ändå det som vi var och en gör i vardagen, det vill säga tänker på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom, säger Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken.

Tar emot remisser från sjukvård och omsorg

I sin lokal på Ryhovsområdet i Jönköping tar centrala smittspårningsenheten emot remisser från läkare inom såväl primärvård som sjukhusvård och kommunal sjukvård och omsorg.

– Om ett provsvar för covid-19 i primärvården visar sig positivt så är det ansvarig läkare eller sjuksköterska som ska informera patienten om den enskildes ansvar för smittspårning, säger Veronika Lavrova Gustafsson som ett exempel.

Men ibland har den enskilde patienten inte själv förmågan att informera sin nära kontakter som varit upp till dygnet innan symtomen debuterade.

Kan vara svårt kontakta för den enskilde

– Det kan handla om till exempel skolmiljö, en arbetsplats, eller en fest. Man kan ha suttit i samma bil som någon, eller i ett konferensrum. Det finns olika skäl till att det kan vara svårt att kontakta dem man träffat, säger Monica Lindberg.

Då kan behandlade läkare inom sjukvården eller ansvarig läkare för en kommunal verksamhet skicka remiss till centrala smittspårningsenheten för att få stöd och hjälp med smittspårningen.

– Vi tar kontakt med den som är smittad av coronavirus och frågar om vilka kontakter personen har haft upp till 24 timmar innan första symtom och ber om de kontaktuppgifter som finns, säger Marie Hübsch.

Sekretess om vem som är smittad

Sedan startar arbetet att ringa upp, allt ifrån några få upp till kanske 20-30 personer. Hela tiden med sekretess, vilket gör att identiteten på den som är smittad av coronavirus inte röjs.

– Det är viktigt att de vi smittspårar får information, både muntligt i telefon och i det brev vi skickar till dem, om att de kan ha utsatts för coronavirus. Budskapet är att de ska vara lyhörda på symtom, begränsa sina sociala kontakter under den upp till två veckor långa inkubationstiden, vara noggranna med handhygien och jobba hemifrån om möjligt. Får de symtom ska de kontakta sin vårdcentral för provtagning, säger Veronika Lavrova Gustafsson.

Arbetsgivare får information

– Den som arbetar inom sjukvård och omsorg ska också informera sin arbetsgivare om att de kan vara utsatta för smitta. Allmänt i smittspårningen informerar vi ofta arbetsgivare, som i sin tur kan förmedla till dem det är aktuellt för på arbetsplatsen, säger Monica Lindberg.

Samtalen vid smittspårning är ofta odramatiska.

– Vi får mycket positiva reaktioner. Många tycker att det är bra att få veta, säger Marie Hübsch.

Den centrala smittspårningsgruppen drivs som ett projekt till 31 januari 2021.

– Vårt arbete är intressant och givande. Det är en viktig satsning just nu för att minska smittspridningen, säger Monica Lindberg.