BUP-medarbetare skrev handbok om utredningsarbete

BUP-medarbetare skrev handbok om utredningsarbete

Fyra kvinnor står och visar upp en bok
Nu är boken klar! Två års arbete har resulterat i ”Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete. Reidun Larsson, psykolog, Emma Edvinsson, psykolog, Emilie Sjöö, psykolog och Katarina Berg Ahlfors, kurator, är arbetskamrater på barn-och ungdomspsykiatriska mottagningen i Värnamo och har tillsammans med ytterligare sju personer skrivit den första handboken i ämnet, att användas både kliniskt och i utbildning. Foto: Fredrik Lind

Hur genomförs en psykiatrisk utredning av ett barn eller en ungdom? Hur kan utredare hitta bra samarbeten med barnet, föräldrar och skolpersonal under utredningen? Vilka utreder och vem gör vad i utredningen? Det är några frågor som besvaras i ”Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete”, skriven bland annat av medarbetare på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP, Värnamo.

– För att vara facklitteratur tycker vi att den är väldigt läsvänlig. Tanken är att boken ska kunna användas både som studentlitteratur och i klinisk verksamhet, för att ge inspiration och fungera som en riktig handbok att ta fram som stöd i olika utredningsmoment, säger Emma Edvinsson, psykolog på BUP i Värnamo och redaktör för boken.

Tillsammans med tre kollegor på mottagningen och ytterligare sju skribenter har hon tagit fram denna handbok på hela 320 sidor, en process som tagit två år fram till lanseringen på förlaget Studentlitteratur i november 2019.

– Tankeprocessen började tidigare. Min kollega Katarina Berg Ahlfors och jag hade flera år tidigare börjat prata om att vi borde skriva om utredningsarbete utifrån de utvecklingsprocesser vi arbetar med, säger hon.

Samla ihop en stor erfarenhet

Genom samtal med andra kollegor, många tidigare arbetskamrater inom Region Kronoberg, fick idén fastare former om att samla ihop en stor erfarenhet. När det sedan lite slumpmässigt blev kontakt med förlaget Studentlitteratur och klartecken från dem, var målet klart, att skriva en handbok.

– Jag visste precis vad det skulle handla om – utredningsarbetet kring barn. Jag skrev några provkapitel och drog iväg till förlaget och började sedan samla ihop ett antal författare. Totalt är vi elva stycken, med mig som huvudansvarig redaktör och med kollegan Görrel Månsson som mitt stora stöd i processen att hålla koll på boken språkligt och innehållsmässigt.

Två huvuddelar

Boken är uppdelad i två huvuddelar, den första om hur ett utredningsarbete kan gå till. Den andra delen som är skriven av psykologen och forskaren Gustaf Waxegård fokuserar på typiska processer och dilemman i vårdkedjor som rör patientgrupper som blir aktuella för den här sortens utredning.

Handboken innehåller också handfasta tips om hur till exempel utredningsbrev eller sammanfattningar kan formuleras eller hur man ska tänka kring samsjuklighet och passar för såväl det individuella arbetet som det tvärprofessionella teamarbetet.

Bred användning kliniskt

Tanken är att handboken ska ha en bred målgrupp inom inte minst det kliniska arbetet. De som ska börja med utredningsarbete kan få handfasta tips, specifika yrkesgrupper kan också välja att läsa det som riktar sig mer till en viss profession.

– Den som är logoped kanske vill börja med det kapitlet som handlar om logopedbedömning. Även den som är rutinerad i utredningsarbete kanske har funderingar kring olika delar i processen och utredningsarbetet. Där kan handboken ge inspiration, säger Emma Edvinsson.

Kan bli kurslitteratur

En självklar målgrupp är psykologstudenter, en annan studenter på socionomutbildningarna.

– Vi har hört att det finns ett intresse, vilket är väldigt roligt. Så vi hoppas att handboken kan bli kurslitteratur inom flera utbildningar.

Emma Edvinsson konstaterar att deras handbok tycks vara den första i sitt slag. Dessutom kommer den ut i en tid då barn- och ungdomspsykiatrins arbetssätt och patientgruppens behov är högaktuellt.

”Utredningsarbete är belönande”

– Ungefär hälften av de patienter som kommer till oss har svårigheter som ger anledning till utredning. Oavsett frågeställningen för en utredning så är utredningsarbete inom BUP roligt och väldigt belönande att arbeta med och mycket meningsfullt och verksamt för patienterna.  Ett sätt att se till att arbeta effektivt med utredning blir att utreda vid behov utan längre väntan, säger hon.

Efter två års intensivt arbete med att skriva och bearbeta manus är handboken klar. Emma Edvinsson och hennes kollegor är mycket nöjda med resultatet.

Balansgång mellan begripligt och relevant

– Jag trivs så bra med att arbeta på BUP i Värnamo och vårt utredningarbete stämmer bra med innehållet i boken. Jag är tacksam över att alla dessa kunniga människor har velat skriva och dela med sig av sin kunskap. Boken blev ungefär en tredjedel mer omfattande än vad som var tänkt från början. Vi kom på fler saker som behövde förklaras, till exempel hur bedömningen sker av om ett barn behöver utredas eller inte. Det handlade om att hitta en balansgång mellan begripligt för en student och relevant för den erfarne, säger Emma Edvardsson.

Fotnot: ”Handbok i barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete” finns hos förlaget Studentlitteratur, artikelnummer: 39971-01, ISBN: 9789144126807

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
  • Folkhälsa och sjukvård
  • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken