Bred antikroppstestning upphör 31 mars

Bred antikroppstestning upphör 31 mars

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets regioner inte längre ska erbjuda antikroppstestning till allmänheten.

Eftersom vi i dag vet att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19 och efter vaccination, är antikroppstestning på individnivå i de flesta fall av begränsat värde.

Med anledning av det kommer inte Region Jönköpings län att förlänga primärvårdens uppdrag kring bred antikroppstestning. Uppdraget löper ut 31 mars 2021.

Från och med 1 april utförs antikroppstest endast på medicinsk indikation - när vården bedömer att det är rätt åtgärd för att till exempel fastställa diagnos.