Begränsad analyskapacitet av prov för covid -19

Begränsad analyskapacitet av prov för covid -19

På grund av begränsningar i kapaciteten hos en underleverantör av SARS-CoV-2-analyser behöver Region Jönköpings län under början av vecka 2 göra vissa prioriteringar i provtagningen.

Under början av vecka 2 rekommenderar Region Jönköpings län att personer med lindriga symtom kan isolera sig i hemmet och avvakta med provtagning något dygn för att se hur det hela utvecklas. Kvarstår symtomen rekommenderas dock provtagning. Även symtomfria personer som träffat någon som fått positivt provsvar för covid -19 kan avvakta med att testa sig tills de eventuellt får några symtom.

- Det här ska ses som en tillfällig rekommendation så länge vi har en begränsad provtagningskapacitet och det viktigaste är fortfarande att du som har symptom stannar hemma, säger biträdande smittskyddsläkare David Edenvik.

Personer som har covid-smitta i sitt hushåll rekommenderas dock fortfarande provtagning innan man lämnar sin karantän.

Personer som arbetar inom vård och omsorg är fortfarande prioriterade för provtagning både vid lindriga symtom och i samband med smittspårning.