Åter besöksrestriktioner på sjukhusen i Jönköpings län

Åter besöksrestriktioner på sjukhusen i Jönköpings län

Sedan tisdag 3 november 2020 gäller återigen besöksrestriktioner på länets tre sjukhus vilket innebär att det inte längre är tillåtet för anhöriga och närstående att besöka patienter som vårdas på sjukhus.

Tidigare i år hade de tre sjukhusen i Jönköpings län besöksrestriktioner från 13 mars till 1 oktober. Den 20 oktober återinfördes restriktionerna på Värnamo sjukhus igen på grund av utvecklingen med smittspridning av covid-19 i samhället.

Sedan 3 november 2020 omfattas även Höglandssjukhuset i Eksjö och Länssjukhuset Ryhov av samma restriktioner.

Besöksrestriktionerna innebär att inga anhöriga eller närstående får besöka patienter som vårdas på sjukhus. Genom besöksrestriktioner begränsas en eventuell smittspridning och de patienter som är särskilt infektionskänsliga och utsatta skyddas.

Medföljare till besök på mottagningar på sjukhus

Du får inte ha någon medföljande med dig vid besök på mottagningarna på något av länets sjukhus. Restriktionen gäller inte dig som har behov av ledsagare.

Läs mer: 1177: Besök på sjukhus