Arkitekturen på Värnamo Sjukhus prisas vid European Healthcare Design Awards

Arkitekturen på Värnamo Sjukhus prisas vid European Healthcare Design Awards

En kvinna och en man klipper ett invigningsband
Härmed förklarar vi nya intensivvårdsavdelningen invigd! Det var trångt i korridorerna till nya intensivvårdsavdelningen när regionråd Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård och Magnus Trofast, verksamhetschef, klippte invigningsbandet i februari 2020. Nu har arkitekturen fått utmärkelse i European Healthcare Design Awards 2020. Foto: Mikael Bergström
En kvinna och en man klipper ett invigningsbandOperationssal på om- och tillbyggda OP/IVA kliniken i Värnamo.Ljusa, rymliga och fina lokaler är resultatet av en sju-åtta år lång om- och tillbyggnadSödra entrén på sjukhuset har inom projektet fått en helt ny utformning

När operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus byggts om och till de senaste sju åren har arkitekturen varit viktig. Detta resulterade i att projektet tilldelades utmärkelsen ”Highly Commended” vid det prestigefyllda European Healthcare Design Awards 2020 i kategorin ”Design for Adaptation and Transformation”.

– Vi är hedrade att juryn har valt att uppmärksamma vårt arbete och ge oss ett kvitto på att vi lyckats skapa kvaliteter utöver det vanliga. Genom nära samarbete med verksamheten har vi lyckats skapa en vårdmiljö av världsklass som ger bra förutsättningar för personalen att klara sitt viktiga uppdrag. Eftersom det är nomineringar från hela världen, är det förstås stort att synas på det här sättet, säger Anders Medin, ansvarig arkitekt på White i Uppsala.

White har på Värnamo sjukhus under ett antal år arbetat med utvecklingsplan och ett flertal om- och nybyggnadsprojekt, varav den nya operations- och intensivvårdskliniken är det största.

Evidensbaserad design

På sin hemsida beskriver White att utformningen bygger på de senaste rönen om rummets betydelse för patienten och att utformningen är planerad med utgångspunkt i evidensbaserad design. Tillsammans har Whites arkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesign jobbat interdisciplinärt för att säkerställa god orienterbarhet, vackra gröna utblickar och rikligt med dagsljus i alla rum där människor vistas. Tre aspekter som man vet gör människor gott och bidrar till såväl en god miljö för tillfrisknande som en god arbetsmiljö.

– Vi utgick från hur Värnamo sjukhus är gestaltat i grunden, en fin anläggning såväl flödesmässigt som funktionellt. Ni i Region Jönköpings län har ett stort engagemang i att bygga bra vårdmiljöer, vilket är något som ni ska ta till er, säger Anders Medin.

Nya lokaler integreras

Den nya operations- och intensivvårdskliniken ger verksamheten nya lokaler som integreras i sjukhusstrukturen från 1970-talet med kringbyggda gröna gårdar. Exteriören är inspirerad av de befintliga byggnaderna; solida tegelvolymer med vertikala och horisontella slitsar fyllda med glas och aluminium.

Det 12 000 kvadratmeter stora projektet vann gillande hos prisjuryn som består av experter inom många olika discipliner och innehåller både forskare och praktiker inom vårdsektorn från hela världen. Om- och tillbyggnationen fick därför utmärkelsen ”Highly Commended” inom kategorin ”Design for Adaptation and Transformation”, alltså anpassning till något befintligt.

Föreläsningar om vårdmiljö

– Detta är en årlig tävling i London som pågår en vecka, med bland annat en rad föreläsningar om hur en vårdmiljö kan påverka tillfrisknandet. Men i år genomfördes den helt digitalt, säger Anders Medin.

White arbetar med flera andra projekt i Region Jönköpings län och har tätt samarbete med regionfastigheter.

– Vi har tillhandahållit lokaler som White sedan har utvecklat, och över tid har det fungerat bra under den här sju år långa resan. Nu arbetar White med översiktsplaner för våra tre sjukhus och tittar bland annat på nya lokaler för psykiatriska kliniken i Värnamo, säger Thomas Svärd, projektchef på regionfastigheter.

”Fått vara med i hela processen”

För operations- och intensivvårdskliniken är arkitekturpriset förstås också glädjande.

– Jätteroligt. Vi tycker att det är kul eftersom vi har fått vara med mycket i hela processen med en byggrupp. Generellt sett är vi väldigt nöjda med de nya lokalerna, som är ljusa, stora och fina, säger verksamhetschef Magnus Trofast.

Fotnot 1: European Healthcare Design Awards är ett stort internationellt arkitekturpris som lyfter fram den bästa sjukhusarkitekturen i världen. Det arrangeras av Architects for Health och SALUS Global Knowledge Exchange med syfte att bidra till utvecklingen av kunskap och standarder i utformningen av vårdmiljöer runt om i världen.

Fotnot 2: 2019 blev Värnamo sjukhus "Bästa sjukhus" i mellanstora klassen i tidningen Dagens medicins årliga ranking av bland annat medicinska resultat och tillgänglighet på svenska sjukhus.