Årets kontaktsjuksköterskor korade

Årets kontaktsjuksköterskor korade

Marie Alkner von Bothmer och Camilla Brengdahl
Marie Alkner von Bothmer och Camilla Brengdahl fick ta emot priset för Årets kontaktsjuksköterskor för RCC sydöst, vilket innefattar Region Jönköpings län, Kalmar län och Hallands län. Foto: Christoffer Hägg

På kirurgkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö arbetar Camilla Brengdahl och Marie Alkner von Bothmer som sjuksköterskor. Under onsdagen fick de ta emot det hedervärda priset Årets kontaktsjuksköterskor.

Det är Regionalt cancercentrum, RCC i samverkan som delar ut priset till årets kontaktsjuksköterskor inom de sex sjukvårdsregionerna i landet. Camilla Brengdahl och Marie Alkner von Bothmer fick ta emot priset för Årets kontaktsjuksköterskor för RCC sydöst, vilket innefattar Region Jönköpings län, Kalmar län och Östergötland.

Motiveringen till utmärkelsen beskriver hur deras arbete med patienterna gör skillnad.

”Deras genuina intresse för den enskilda patienten skapar en trygghet där patienterna känner sig sedda. De har en total överblick, Min vårdplan används tillsammans med patienten och ger smidiga överlämningar före och efter onkologisk behandling.”

– Det känns väldigt stort att få den här utmärkelsen i och med att det finns så många fina kontaktsjuksjuksköterskor där ute. Det känns hedrande, säger Marie Alkner von Bothmer.

– Vi är patienternas direktkontakt med vården, vi samordnar och håller i utredningar, det blir en trygghet för patienten att de har någon att ringa direkt till, säger Camilla Brengdahl.

– Vi är jättestolta över att ni gör ett så fint arbete för våra invånare, sa Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, till duon i samband med att de fick ta emot priset.

Samtliga får en kontaktsjuksköterska

Samtliga patienter som har drabbats av cancer, oavsett typ, ska få en kontaktsjuksköterska, en viktig funktion för patientens upplevelse av vården. Att bli kontaktsjuksköterska kräver högskoleutbildning. Det är en kurs på 7,5 poäng som den som vill bli kontaktsjuksköterska måste klara av.

Jenny Lagerqvist, vårdenhetschef på kirurgmottagningen på Höglandssjukhuset är stolt över utmärkelsen hennes medarbetare har fått och förklarar varför hon tycker att de båda medarbetarna är värda utmärkelsen:

– De lägger ner sin själ på ett professionellt sätt, det är mycket roddande och samordning som de hjälper till med. Framför allt för våra äldre, sköra, ensamma patienter betyder det nog extra mycket.

Utmärkelser är en uppskattning att få och har betydelse för hela verksamheten.

– Det betyder jättemycket, det är en jättefin utmärkelse och en bekräftelse att man har gjort ett bra arbete. Det känns bra att ett litet sjukhus är uppskattat.

Fakta om cancervården

Regionledningen i sydöstra sjukvårdsregionen formulerade 2011 sex löften till invånare i sydöstra sjukvårdsregionen, löften som visar ambitionsnivån för RCC Sydöst.

Alla patienter med cancer i sydöstra sjukvårdsregionen ska:

  • Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
  • Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
  • Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
  • Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
  • Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Läs mer

RCC Sydöst vision och mål