Ambulanssjukvården ansöker om dispens inför semesterperioden

Ambulanssjukvården ansöker om dispens inför semesterperioden

En gulgrön ambulans är på väg att köra in i en öppen port med skylten ambulansintag.
Region Jönköpings län ansöker om dispens som ger möjlighet för ambulanssjukvården att förlägga arbete i anslutning till jour i upp till 24 timmar, istället för 20 timmar som det är nu, under semesterperioden. Foto: Johan W Avby

För att kunna underlätta bemanningen inom ambulanssjukvården kommer Region Jönköpings län att ansöka om dispens från bestämmelserna om dygnsvila inför semesterperioden. Med en beviljad dispens får verksamheten ett ytterligare verktyg för att kunna bemanna ambulanserna med egen personal under sommaren.

Regionstyrelsen tog beslutet om att ansöka om dispensen från paragraf 13 i standardavtalet Allmänna bestämmelser på ett extrainsatt möte den 11 juni. Ansökan gäller arbete och jour för ambulanssjukvårdens semesterperiod den 17 juni till 11 augusti. Ansökan kommer att lämnas till Centrala parters arbetstidsnämnd. Regionala förhandlingar om dispensen har genomförts med fackförbunden.

– Som arbetsgivare behöver vi se till att ambulanspersonalen får sin semester. Samtidigt behöver Region Jönköpings län kunna garantera akutsjukvården till länets invånare. Med den här ansökan om dispens från dygnsvilan vill vi säkra upp att det finns tillräcklig bemanning inom ambulansen i sommar, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

Svårt att rekrytera vikarier

Bakgrunden är ambulanssjukvården har utmaningar med att hitta sommarvikarier under semesterperioden. Inför sommaren är ett tiotal vikarier rekryterade men det finns behov av cirka femtio. För att förkorta semesterperioden delas den in i två perioder, vilket innebär lägre bemanning där halva personalstyrkan är frånvarande. Då saknas både sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. Konsekvenserna blir att ambulanssjukvården kan få svårt att bemanna alla ambulanser.

– Vi ser en dispensansökan för sommaren som ett verktyg för att kunna upprätthålla bemanningen. Reglerna om dygnsvila är i grunden bra men under semesterperioden när så många medarbetare är frånvarande behövs en flexibilitet för att bemanna, vilket dygnsviloreglerna hindrar, säger Thomas Johansson, verksamhetschef inom ambulanssjukvården.

Ökar flexibiliteten

De skärpta reglerna om dygnsvila i paragraf 13 i Allmänna bestämmelser (AB13) har inneburit flera schemaändringar. För ambulanssjukvården har det också inneburit begränsningar i hur uppdraget kan utföras. Dispensen ger möjlighet att förlägga arbete i anslutning till jour i upp till 24 timmar, jämfört med 20 timmar i AB13.

– Vid arbetspass på 24 timmar så ökar flexibiliteten markant och frigör fler medarbetare. Jönköpings län är geografiskt stort och det är svårt att bemanna i ytterområdena. Det är långa avstånd för vikarier att ta sig dit. Det är lättare att lösa akuta vakanser om ordinarie personal kan bemanna, genom dispensen för dygnsvila, säger Thomas Johansson.

Bakgrund om dygnsvilan

  • För att ge medarbetare bättre möjligheter till ett hållbart arbetsliv har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackföreningarna kommit överens om att ändra reglerna kring arbetstid och dygnsvila i standardavtalet Allmänna bestämmelser.
  • Bakgrunden är att EU-kommissionen hade ifrågasatt om det dåvarande kollektivavtalet följde kommissionens arbetstidsdirektiv.
  • Förändringarna började gälla den 1 oktober 2023 och innebär att ett arbetspass ska följas av ledighet. Möjligheten att arbeta jourpass efter ett arbetspass begränsas och medarbetaren måste ha 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod.
  • Den 5 maj 2023 kom centrala parter överens om en tilläggsöverenskommelse till Allmänna bestämmelser med möjlighet till dispens.