Allvarligt läge för sjukvården – ta ansvar och bidra till en friskare jul

Allvarligt läge för sjukvården – ta ansvar och bidra till en friskare jul

Inför den stundande julhelgen är det fortsatt mycket viktigt att vi alla följer de nationella råden. Spridningen av covid-19 fortsätter med oförminskad styrka, det råder hög belastning på sjukvården och det syns inga tecken på avmattning.

Vid dagens regionala krishanteringsråd, som genomfördes med aktörer inom F-samverkan, lyftes vaccinfrågan, de senaste lägesbilderna och utmaningarna för att dämpa smittspridningen i samhället.

I veckan presenterade Folkhälsomyndigheten nya nationella råd som kommer att ersätta de lokala allmänna råden från den 14 december. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

- Det blir en annorlunda jul och vi måste alla hjälpas åt nu. Tyvärr ser vi inga tecken på att smittspridningen planar ut och vi förväntar oss en topp under julveckorna. Vården är i ett ansträngt läge personalen arbetar på sitt yttersta för att klara så många som möjligt. De nationella råden förändrar inte de regionala råden som har gällt förut och jag vill betona vikten av att begränsa antalet möten med nya människor, att hålla avstånd, och att inte vistas i miljöer där risken för smitta är stor säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

Undvik att träffa nya människor och undvik resor Det är fortsatt viktigt att vi alla tar vårt personliga ansvar och hjälper till att bidra till att fler kan fira jul friska. Vi bör undvika att träffa nya kontakter, både i vardagen och vid eventuella resor under julen. Gå inte ut i den intensiva julhandeln nu och åk ensam när du behöver göra nödvändiga inköp.

Om du planerar för resor är det viktigt att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Vi bör inte umgås fler än åtta personer åt gången och helst bara tillsammans med dem vi vanligtvis träffar. Om du upplever symptom är det viktigt att du testar dig. Kapaciteten för provtagning i Jönköpings län är god.

Planering för vaccinering pågår

Sverige har tecknat vaccinavtal och nu pågår planeringen för vaccinering i länet. Region Jönköpings län har huvudansvaret för vaccineringen med stöd av aktörer inom F-samverkan.

– Nu förbereder vi  för att vaccinera alla länsbor. Riskgrupper och vård- och omsorgspersonal kommer att få vaccin först. Successivt kommer alla som vill att få det och vi är väl förberedda även om det är mycket som ska organiseras och distribueras. Det kommer att ta tid innan alla har fått vaccinet, troligen till sommaren, säger Jane Ydman, regiondirektör.

- De nationella råden förstärker bilden av hur utbredd covid-19 är i vårt samhälle. Det är lika allvarligt var vi än befinner oss i landet. Hur mycket vi än har önskat att vi kunde fira jul som förr så måste vi måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut och göra det ett tag till – för samhällets skull, för din skull, för allas skull säger landshövding Helena Jonsson

Kontakt: Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande 070-699 40 17 maria.frisk@rjl.se

För frågor riktade till Länsstyrelsen, kontakta kommunikatör Jens Mattsson: 010-223 64 42