Akutvårdsavdelningen flyttade in i nya lokaler

Akutvårdsavdelningen flyttade in i nya lokaler

En patient blir provtagen av två vårdpersonal
Patienten kom in under natten. Anna Hansson, undersköterska och Hanna Fransson, sjuksköterska, hjälps åt med provtagningen. Foto: Johan W Avby
En patient blir provtagen av två vårdpersonalTvå vårdmedarbetare sitter vid en arbetsstationEn person står i ett stort ljust rum och förbereder lunchbrickorEtt stort, ljust dagrumTre kvinnor i vårdkläder sitter vid en övervakningsstationPorträtt av en kvinna i vårdkläderFyra kvinnor i vårdkläder sitter i ett personalrum

Observation och övervakning är akutvårdsavdelningens specialitet, ofta som en förlängd arm till akutmottagningen eller andra kliniker vars patienter behöver övervakning. Omkring 40-50 patienter skrivs in och ut per dygn till de 36 vårdplatserna som AVA fått i helt nya lokaler på Länssjukhuset Ryhov.

Efter många år av trångboddhet kunde AVA och dess cirka 80  medarbetare strax före påsk flytta in i nya lokaler i hus D1-D2, helt nybyggt intill länssjukhusets huvudbyggnad.

Stort, rymligt, nytt och fräscht med enkelrum. Så kan nya AVA sammanfattas.

– Som hotellstandard, säger en del patienter, men också lite ensamt med enkelrum kan vissa tycka, säger Amelie Poppeldal Johansson, vårdenhetschef tillsammans med kollegan Henrik Nilsson.

Till AVA kommer patienter med medicinska och kirurgiska frågeställningar.

Bröstsmärtor och buksmärtor vanligt

– På medicinsidan är en stor patientgrupp människor med misstanke om stroke, samt bröstsmärtor, som behöver utredas. Är det allvarligare bröstsmärtor kommer de direkt till hjärtsjukvården. På kirurgsidan är det många patienter med oklara buksmärtor som behöver utredas för att veta vad som behöver göras behandlingsmässigt.

Detta innebär att vårdtiderna är korta på AVA, cirka 1 1/2 dygn innan medicinpatienten skrivs ut och hem, eller vidare för inläggning på lämplig klinik, något längre för kirurgpatienterna. Det gör också genomströmningen stor, med i snitt 40-50  in- och utskrivningar per dygn.

Omfattande in- och utskrivning

– En av de stora arbetsbelastningarna för personalen är administrationen kring in- och utskrivningar och att snabbt lära känna en ny patient och de risker som finns kring försämrat tillstånd.

Flytten till de nya lokalerna har också gjort att antalet vårdplatser ökat med två till 36, samtliga med enkelrum. Dessutom har det tidigare övervakningsrummet med fem vårdplatser nu blivit två, med fyra vårdplatser vardera, det senare dock ännu inte bemannat personalmässigt.

– Här kan vi ha tät uppsikt när en patient sviktar i vitala parametrar. Det kan handla om patienter som har sänkt medvetande, kanske beroende på intag av olika substanser, men också patienter som krampar eller har hjärnblödning. Här har vi ett jättebra samarbete med intensivvården. De är här snabbt om vi behöver hjälp, säger Amelie Poppeldal.

Coronapandemin har påverkat

Det senaste året med coronapandemin har förstås påverkat AVA stort också. Dels har man i två perioder vårdat patienter sjuka i covid-19 som en så kallad kohort, dels har varje patient fått betraktas som misstänkt sjuk i covid-19.

– Patienter som kommit in för helt andra problem har sedan dessutom visat sig vara covid-positiva. Att akutmottagningen har börjat med testning är en jättelättnad för oss, säger Amelie Poppeldal Johansson.

Flytten till nya lokalerna skedde i skarven mellan två krislägesavtal.

– Flytten var ett stort arbete. Tack och lov hade vi inte fullbelagt. Nu har vi ett helt annat arbetssätt, med enbart enkelrum, 32 stycken, samt övervakningsplatser, med vardera två enkelrum också. Det har varit mycket nytt för personalen att sätta sig in i, och de har varit fantastiska. Men nu har det börjat landa och vi har fått till ett väldigt fint samarbete med Vårdnära service, som svarar för utstädning av rummen, transporter, sköter lunch och middag, sköter godshanteringen samt bäddcentral i källaren, förklarar Amelie Poppeldal Johansson.

Ett lyft för arbetsmiljön

Nya lokaler innebär också bland annat utökat övervakningssystem där personalen får larm från patienterna direkt i en handenhet.

– Vi har fått en otroligt mycket bättre arbetsmiljö, lugnare och tystare. Arbetsstationerna är anpassade så att personalen arbetar närmare sin patientgrupp och vi har fått mycket bättre förutsättningar för att mobilisera patienterna genom större vårdrum.

Detta samtidigt som AVA ytmässigt fått kanske tre gånger större lokaler jämfört med innan.

– Ja det är stort och det blir många steg. Vi har skojat om att vi gått ner ett kilo vardera sedan vi flyttade in, säger Amelie Poppeldal Johansson.

Sex vårdlag tar hand om patienter

Personalen är dagtid indelade i sex vårdlag som har ansvar för 6-8 patienter vardera. Läkare kommer från respektive klinik.

– Kirurgkliniken har ett akutteam som mer eller mindre är placerat hos oss.

De nya personalutrymmena är också ett stort lyft för AVA.

– Helt annorlunda. Tidigare var vi väldigt trångbodda. Nu har vi luftigt, en innergård och fina omklädningsrum.

Nu finns också bättre förutsättningarna för AVA att utveckla sin verksamhet.

– Vi arbetar mycket med utvecklingsfrågor och har en väldigt engagerad personalgrupp, säger Amelie Poppeldal Johansson.