23 konstnärer från Jönköpings län visar upp sitt kunnande för Statens konstråd

23 konstnärer från Jönköpings län visar upp sitt kunnande för Statens konstråd

En kvinna sitter och målar en tavla
Den 27 november kommer 23 konstnärer från Jönköpings län att delta i en digital portfoliovisning med curatorer och konstkonsulenter från Statens konstråd. Foto: Mostphotos

Statens konstråd och Region Jönköpings län har tillsammans bjudit in professionella konstnärer i Jönköpings län till en digital portfoliovisning med curatorer och konstkonsulenter från Statens konstråd. Syftet är att skapa nationell exponering och därmed fler arbetstillfällen för konstnärer som är verksamma i Jönköpings län.

Konstinstitutionerna i länet fick tidigare i höstas en förfrågan om att nominera tre konstnärer vardera till portfoliovisningen. De tillfrågade är Eksjö museum, Gislaveds konsthall, Jönköping konstskola, Mullsjö folkhögskola, Nässjö konsthall, Smålands konstarkiv, Vandalorum och Österängens konsthall. Totalt handlar det om 23 konstnärer som ska visa upp sina portfolior - och Lennart Alves, utvecklare inom Bild och form i Region Jönköpings län, känner sig nöjd. 

– Det är en bra blandning av konstnärer, såväl redan etablerade som lovande nya konstnärer. Genom nomineringsförfarandet har vi fått en bra kartläggning av länets konstnärer. Några namn är helt nya för oss, vilket är extra spännande. 

Jönköpings län pilotlän för digitala portfoliovisningar 

Portfoliovisningarna sker digitalt via Teams. Det är första gången som Statens konstråd provar det digitala formatet i samband med portfoliovisningar. Slår projektet väl ut kan det bli en modell som Statens konstråd gör till praxis i hela Sverige, även efter coronapandemin. 

– Målet med de portfoliovisningar vi bjuder in till länsvis är att lära känna fler konstnärer runt om i landet som kan bli aktuella för olika uppdrag, säger Edi Muka på Statens konstråd. Vi hoppas att det digitala formatet ska fungera bra, för det skulle göra det lättare för oss att nå ut till alla län utan en massa resande. 

En möjlighet för länets konstnärer 

Portfoliovisningarna äger rum den 27 november. Lennart Alves ser det som en chans för länets konstnärer att få nationella uppdrag. 

– Det här är en möjlig ingång för konstnärer i regionen att börja verka på det nationella planet. Det är angeläget att fler konstnärer ska kunna fortsätta vara yrkesverksamma som just konstnärer. Bland annat handlar det om att skapa strukturer och bygga nätverk som underlättar för konstnärer att bo kvar här. 

Kontaktpersoner:

Lennart Alves                                                                                       
Utvecklare bild och form                                                                 
Region Jönköpings län                                                                     
073-707 35 24                                                                                      
lennart.deoliveira.alves@rjl.se

Edi Muka
Curator
Statens konstråd
08-440 12 92
edi.muka@statenskonstrad.se