Yrken

Verksamhetsutvecklare

I Region Jönköpings län arbetar vi hela tiden med att utveckla våra verksamheter. Därför finns det flera medarbetare som arbetar med verksamhetsutveckling. Arbetet innebär att stödja våra verksamheter genom att planera och följa upp arbetet inom ett givet verksamhetsområde.

En verksamhetsutvecklare kan beskrivas som en konsult i den egna organisationen och ska stödja både ledning och medarbetare i deras utvecklingsarbete. Du samarbetar med ledningen inom verksamheten leder utvecklingsarbete och förbättringsarbeten i samråd med chefer. Du planerar och följer upp arbetet inom verksamhetsområdet.