Yrken

Vårdadministratör på röntgen

Sorinela Fijat är vårdadministratör (läkarsekreterare) på röntgen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb?

– Att det är bra variation i arbetsuppgifterna. Jag bokar magnetkameraundersökningar, arbetar med telefonservice, skriver röntgenutlåtanden, tar fram statistik, rapporterar väntetider, registrerar och skannar inkomna remisser med mera.

Kan du berätta om någon arbetsrelaterad händelse som haft betydelse för patienten?

– När man sitter i bokningen och kan "skapa" en tidigare tid åt en orolig patient. Det känns väldigt bra.

Vilket råd skulle du ge till nya studenter?

– Att vara framåt och visa alla sina kunskaper. Men också ta vara på det klassiska sekreterararbetet som till exempel journalskrivning.