Yrken

Transportör

Robert Gutegård har jobbat som transportör på röntgen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i 3,5 år.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb?

– Det måste vara att jag får träffa så många olika människor och hjälpa dem på mitt sätt.

Kan du berätta om någon arbetsrelaterad händelse som haft betydelse för patienten?

– Det är att jag finns där för patienten om han/hon vill prata. Det är rätt ofta som de pratar av sig, till exempel om avdelningen som de är på eller händelser de varit med om. Det känns väldigt bra att kunna stötta på något sätt.

Vad är det viktigaste att tänka på i ditt yrke?

– Att vara glad och hjälpsam eftersom vi ofta ringer till avdelningarna så behövs det en trevlig röst att prata med. Ibland brukar jag sjunga en visa när jag ringer upp, fast bara till en viss avdelning.