Yrken

Tandtekniker

Tandtekniker är ett kvalificerat medicintekniskt yrke. Det har också stora inslag av hantverk och design, och man måste ha känsla för både färg och form. Tandtekniker tillverkar individuellt avpassade ersättningar för förlorade eller skadade tänder, till exempel kronor, broar och helproteser. De gör också tandställningar för att reglera felställda tänder.

En vanlig utmaning för en tandtekniker är att formge och färgsätta den konstgjorda tanden så att den snyggt och omärkligt smälter in bland patientens övriga tänder. Tandtekniker arbetar inte direkt med patienter utan med beställningar från tandläkare. Tandläkaren tar avtryck av patientens käke som tandteknikern använder för att tillverka konstgjorda tänder.

Som tandtekniker specialiserar man sig ofta på ett särskilt område inom yrket. Man kan till exempel specialisera sig på vissa material eller på att tillverka proteser. Konstgjorda tänder och proteser tillverkas av material som porslin, guld, titan, kobolt-krom eller plastmaterial som akrylat. Tillverkning av implantat, det vill säga proteser som sätts fast med hjälp av titanskruvar i käkbenet är en annan specialitet.

Det gäller att vara säker på handen när man modellerar, formar och putsar den konstgjorda tanden. Arbetsverktygen är olika handverktyg och elektriska maskiner som till exempel puts- och borrmaskiner. Olika hantverkstekniker används för att formge och färgsätta konstgjorda tänder. Tandtekniker använder bland annat laserscannrar för att avläsa tandavtryck och CAD- program för modelleringar och styrning av maskiner som producerar skelett till nya tänder.

Ett fåtal tandtekniker arbetar som sjukhustandtekniker. De gör proteser för ansikte, munhåla och käkar liksom proteser för att ersätta förlorade ögon, öron och näsor. Man arbetar med hela produkten, från avtryck på patienten till den färdiga protesen.