Yrken

Psykiatrisjuksköterska

Att vara specialistsjuksköterska inom psykiatri handlar om att hjälpa människor som lever med psykisk ohälsa att hantera sin livssituation och ohälsa. Det är därför viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se till individen såväl som familjen.

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård har en viktig uppgift att utforma omvårdnad efter vårdtagarens behov. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och se både vårdtagaren och deras närstående i deras livssituation. Sjuksköterskan och vårdtagaren identifierar tillsammans resurser för att utveckla strategier att förebygga och hantera psykisk ohälsa och dess konsekvenser. 

Specialistsjuksköterskan jobbar i team tillsammans med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och skötare. Alla i teamet bidrar med sin specifika kompetens för att tillsammans ge det stöd vårdtagaren behöver för att vårdtagaren ska kunna hantera sin livssituation med möjlighet att utvecklas. 

Förutom att arbeta på psykiatriska kliniker kan psykiatrisjuksköterskan arbeta inom primärvård på vårdcentral eller i team som jobbar med vårdtagare i deras hem.