Yrken

Anestesisjuksköterska

Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär en spännande kombination av omvårdnad och högteknologi. Du identifierar och undviker risker samt agerar i akuta situationer. Det gäller att vara flexibel i tanke och handling och kunna fatta snabba beslut.

Som anestesisjuksköterska arbetar du självständigt samtidigt som du är en del av ett operationsteam. Du arbetar med olika typer av narkos och bedövningar och ansvarar för patientens trygghet från ankomst till operation och tills patienten förts till uppvakningsavdelning. Anestesisjuksköterskor har ingående kunskaper inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik.

Ditt arbete är omväxlande genom att du arbetar mot många olika specialiteter – bland andra kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi. Du behövs vid akuta medicinska insatser, till exempel för transporter av svårt sjuka patienter. Du behövs också vid trauma – oftast på sjukhuset men någon gång även ute på olycksplatser.

Anestesisjuksköterskor är efterfrågade på arbetsmarknaden.