Yrken

Barnmorska

Barnmorskans uppgifter varierar beroende på inriktning och spänner över allt från preventivmedel för tonåringen till den äldre kvinnans sexuella hälsa.

På kvinnohälsovården

Här träffar barnmorskan blivande föräldrar under hela graviditeten och gör olika undersökningar för att kontrollera att mamman och barnet mår bra. Andra uppgifter kan vara att stödja och informera blivande föräldrar om graviditet och föräldraskap.

Barnmorskan ger också råd och information om sex- och samlevnadsfrågor, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar, samt skriver ut preventivmedel och gör gynekologiska hälsokontroller.

På förlossningsavdelning

På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av mamman under förlossningen och för vården av mamma och det nyfödda barnet under de första timmarna. Efter förlossningen undersöker barnmorskan barnet för att kontrollera att det mår bra samt ger hjälp och stöd vid första amningen.

På BB-avdelning

På en BB-avdelning bedrivs huvudsakligen vård efter förlossning. En stor del av arbetet är att vara ett stöd vid amning, ge råd och svara på frågor från mamman eller båda föräldrarna. Ofta finns det också en BB-mottagning där undersökning av mamma och barn sker efter att de gått hem från BB-avdelningen.

På Gynekologisk mottagning eller vårdavdelning

På en gynekologisk mottagning kan det förekomma allt från telefonrådgivning, operationsplanering, preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning till akut omhändertagande av svårt sjuk patient. Dessa uppgifter är också vanligt förekommande på en gynekologisk vårdavdelning där det även förekommer mycket vård före och efter gynekologiska operationer.

På ungdomsmottagning

På en ungdomsmottagning kan det handla om att skriva ut preventivmedel, göra gynekologiska hälsokontroller och ge information om sex och samlevnadsfrågor.

Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att schemat för barnmorskor innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.