Yrken

Skötare

Skötare arbetar i nära kontakt med patienten. Du samtalar och stöttar personer med olika psykiska funktionsnedsättningar. Att utföra vardagliga sysslor tillsammans med patienten är också en del av yrket.

Som skötare arbetar du nära patienten, du arbetar för att patienten ska upptäcka och utveckla sin egen förmåga att klara sin vardag. I yrkesrollen handlar det om att vara en god förebild och ta initiativ till aktiviteter. En skötare måste även kunna ta emot och hantera olika känslouttryck från patienten såsom skam, oro, ilska, ångest, rädsla och sorg.

Du jobbar i team tillsammans med läkare, psykolog, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut.  

Eftersom vårdavdelningar och många gruppboenden är bemannade dygnet runt så kan arbetstiderna variera. Som skötare kan du få jobba på kvällar, nätter och helger. 

Skötare kan även arbeta som boendestödjare eller vårdare. Som boendestödjare stöttar och hjälper du patienten i hemmet.