Yrken

Sjuksköterska

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. De arbetar med att förebygga och främja hälsa inom en mängd olika sjukvårdsområden. De tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Hos oss kan du arbeta som sjuksköterska på sjukhusens vårdavdelningar, mottagningar eller någon vårdcentral.

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i sjuksköterskans arbete. Oavsett var man jobbar så utgör omvårdnad en stor del av arbetet. Att vara sjuksköterska innebär ett praktiskt – kliniskt arbete där du ansvarar för patientens omvårdnad. Som sjuksköterska handlar det om att få patienterna att känna sig trygga och omhändertagna och se deras behov. Förklara och informera vad som ska hända och svara på både patienternas och deras närståendes frågor, se helheten kring patienten.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på. På sjukhus är det ofta sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet. Det dagliga arbetet handlar om att sköta medicinering, provtagning, undersökningar och föra journalanteckningar över patienternas tillstånd.

På en vårdcentral arbetar sjuksköterskan som mottagningssköterska med provtagning, sårvård, telefonrådgivning och bedömer om patienten ska vänta, boka ett besök eller söka vård akut.

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. För den som vill kan man specialisera sig eller arbeta med andra uppgifter.

Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper i omvårdad inom sitt specialområde. Det finns elva olika inriktningar för vidareutbildning till examen som specialistsjuksköterska.

Förutom de specialiteter som ger examen kan en legitimerad sjuksköterska fördjupa sig i omvårdnad inom andra områden, till exempel följande:

  • Omvårdnad vid diabetes
  • Vårdhygien
  • Ögonsjukvård
  • Omvårdnad vid dialysvård
  • Astma och allergi
  • Smärta
  • Omvårdnad vid blodsjukdomar, hematologi
  • Palliativ omvårdnad, lindrande omvårdnad vid obotlig sjukdom
  • Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar


Sjuksköterskor kan också vidareutbilda sig till barnmorska och ha hand om vården vid förlossningar eller göra hälsoundersökningar av blivande och nyblivna mödrar.